DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler….

Ey Karîbu'llâh yoluna kim ki cân eyler fedâ


Âkıbet mazhar düşüp esrâra oldu âşinâ


 


Ey ne hikmetdir ki ol mahmûr füsûnkâr gözlerin


Kanda baksa cân alır aldığına vermez bahâ


 


Devletin bâbında beklerler visâlin isteyü


Hîç biri yok olmadan bulmaz visâl görmez likâ


 


Kim ki la'linden senin içmezse bir katre şarâb


Hızr'a yoldaş olsa da bulmaz yine âb-ı bekâ


 


Ey ne mihrâbdır kaşın mihrâbı kim ana müdâm


Baş eğip tâât için her yan sücûd eyler ana


 


Gamze tîgıyla Hulûsî hastanın al cânını


Bir murâda ere kim ola sana cânı fedâ

Sayfayı Paylaş