AMR B. SAÎD B. AS عمرو بن سعيد بن العاص

Somuncu Baba

Bu savaşta Amr üstün hitabetiyle Müslümanları teşvik etmiştir. Ken­disi de kahramanca dövüştükten son­ra otuzdan fazla yara alarak şehit düş­müştü. Henüz Müslüman olmayan kardeşi Ebân'ın İslâmiyet'i kabul eden ağabeyleri Halid ve Amr hakkında üzüntü­sünü dile getirdiği şiire Amr şiirle cevap vermiştir.


Adı  : Amr.


Künyesi : Ebû Ukbe.


Doğum yılı : Tespit edilemedi.


Doğum yeri  : Mekke.


Baba adı  : Saîd b. el-Âs el-Kureşî. Mekke’nin eşrafındandı.


Anne adı  : Safiyye bint Muğîre¸ Hâlid b. Velîd'in halasıdır.


Eş(ler)i  : Fâtıma bint Safvân.


Akrabaları : Halid ve Ebân onun kardeşleridir.


Oğulları : Ukbe¸ Saîd.


Kızları  : Tespit edilemedi.


Kabilesi : Kureyş’in Ümeyye boyundan


  İslâm’a girişi: Mekke’nin ilk yıllarında.


Sohbet süresi: 20 yıla yakın.


Rivayeti : 1-2


Yaşadığı yer : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine.


Mesleği  : Ticaret¸ askerlik ve valilik.


Hicreti : Hanımıyla birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. H. 7. senesinde oradan Medine’ye hicret ettiler.


Savaşları : Mekke'nin fethine¸ Huneyn¸ Tâif ve Tebük savaşlarına katıldı.


Görevleri : Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Hayber¸ Tebük¸ Fedek ve Vâdilkurâ gibi yerlere zekât memuru ve vali olarak görevlendirildi.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi.


Mizacı : Cesur ve idarecilik kabiliyeti olan biri. Aynı zamanda şair.


Ayrıcalığı : Amr kardeşiyle birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.)’i ziyaret etti. Allah Rasulü¸ onun elindeki yüzüğü ve üzerindeki nakışı sordu. O da¸ kendisinin o yüzüğe  “Muhammed Rasûlullah” yazısını kazıdığını belirtti. Sonra yü­züğü Hz. Peygamber (s.a.v.)'e gösterdi. Beğendiğini fark edince yüzüğü derhal Allah Rasulüne takdim etti. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu yüzüğü aldıktan sonra¸ başkalarının aynı nakışı kullanmalarını yasakladı. Daha sonra halifelere geçen ve Hz. Osman (r.a.)’ın Eriş Kuyusu'na düşürdüğü yüzük budur.


Ömrü : Orta yaşlı olmalı.


Ölüm yılı  : H. 13.


Ölüm yeri  : Ecnâdeyn.


Ölüm sebebi : Bizanslılara karşı düzenlenen Ecnâdeyn Savaşında şehit düştü.


Hakkında  : Bu savaşta Amr üstün hitabetiyle Müslümanları teşvik etmiştir. Ken­disi de kahramanca dövüştükten son­ra otuzdan fazla yara alarak şehit düş­müştü. Henüz Müslüman olmayan kardeşi Ebân'ın İslâmiyet'i kabul eden ağabeyleri Halid ve Amr hakkında üzüntü­sünü dile getirdiği şiire Amr şiirle cevap vermiştir.


Hadisleri : “Hiçbir baba¸ çocuğuna güzel edepten daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” 


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 364-365; İsâbe¸ IV. 637; Üsd¸ I. 851; İbn Sa'd¸ et-Tabakât¸ IV¸ 100-101| DİA¸ III. 90-91; Ahmed b. Hanbel¸ III. 412.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Selime عمرو بن سلمة

Sayfayı Paylaş