ÜÇÜNCÜ HADİS

Somuncu Baba

Kolaylaştırınız¸ güçleştirmeyiniz¸ müjdeleyiniz¸ nefret ettirmeyiniz.


Kolaylaştırınız¸ güçleştirmeyiniz¸ müjdeleyiniz¸ nefret ettirmeyiniz.


(Buhârî¸ İlm¸ 12; Müslim¸ Cihâd¸ 6.)


 


 


Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz İslâm dininin kendine özgü birtakım özellik ve güzellikleri vardır. Bu özellik ve güzelliklerinden biri de İslâm dininin kolaylık dini oluşudur.


 İslâm dinindeki bütün hükümler insanın fıtratına uygundur¸ zorlamadan kolaylıkla insanın yapabileceği cinstendir.  İslâm dininin hiçbir emrinde¸ hiçbir hükmünde zorluk yoktur. Dinin ibadet ve hükümleri kolaylık üzerine kurulmuştur. Kur'ân-ı Kerim'deki: “Allah size kolaylık diler¸ zorluk dilemez.” (2/Bakara¸ 185)¸ “Allah dinde üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi.” (22/Hac¸ 78) gibi ayetler bu gerçeği ifade eder.


Allah¸ insanı gücünün yettiği kadar sorumlu tutar. Gücünün yetmeyeceği şeylerden kimseyi sorumlu tutmaz. Nitekim bu durum her yatsı namazından sonra okunan Bakara suresinin son ayetinde şöyle belirtilir: "Allah her şahsı¸ ancak gücünün yettiği kadarıyla yükümlü kılar."( 2/Bakara¸ 286)


Allah¸ Peygamber Efendimizi bütün âlemler için rahmet¸ muallim ve kolaylaştırıcı olarak göndermiştir.


Hz. Peygamber (s.a.v.) mübarek sözleriyle İslâm dininin kolaylık dini olduğunu her fırsatta belirttiği gibi¸ yaşayışıyla da bunu ortaya koymuş ve ümmetine örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz kendisi devamlı kolaylık gösterdiği¸ kolay olanı tercih ettiği gibi ashabına da kolay olanı tercih etmelerini ve kolaylık göstermelerini emretmiştir. Güçlerinin üzerinde ibadet yapmaya kalkışanları uyarmış¸ alış-verişte ve bütün medenî muamelelerde kolaylık gösterilmesini tavsiye etmiştir.


İbadetler insan için birer yük ve meşakkat değil¸ aksine insanı dünya ve ahiret hayatında mutlu edecek¸ saadet ve selamete kavuşturacak ilâhî buyruklardır. Örneğin¸ namaz ibadeti için aşarı hasta olan veya gücü yetmeyenler başı ile îmâda bulunarak namazını kılarlar.

İslâm dininde zorluklar zuhur edince kolaylıklar başlar. Bunlara ruhsat denir. Bir şeyde güçlük görülmesi kolaylaştırma sebebi olur. Hakiki mü'minler¸ işlerinde müşkülpesent değil işlerini kolaylık içinde görendir.

Sayfayı Paylaş