AMR B. MA'DÎKERİB عمرو بن معديكرب

Somuncu Baba

Kâdisiye Savaşı öncesinde Hz. Ömer Sa'd'e yazdığı mektupta¸ 2000 kişiye bedel iki kişi gönderdiğini belirtmişti. İstişare et­mesini tavsiye ettiği bu iki kişiden biri de Amr b. Ma'dîkerib'di.

Adı  : Amr b. Ma'dîkerib


Künyesi : Ebû Sevr


Doğum yılı : Cahiliyye devrinde doğmuştur.


Doğum yeri  : Yemen


Baba adı  : Abdillâh ez-Zübeydî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Ca’feriyye


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Yemen'in Mezhic kabilesi¸ Zübeyd kolundandı.


  İslam’a girişi: H. 10. yıl. Ancak yalancı peygamber Esved’e uyarak bir ara İslâm’dan çıkmış¸ Hz. Ebu Bekir zamanında ise tekrar İslâm’a geri dönmüştür.


Sohbet süresi: 1 yıl


Rivayeti : Tespit edilemedi


Yaşadığı yer : Yemen¸ Medine


Mesleği  : Kabile reisliği¸ komutanlık


Hicreti : Medine


Savaşları : Suriye fethi¸ Yermük¸ Kadisiyye¸ Nihavend¸


Görevleri : Kabile reisliği¸ savaşlarda aktif görevler…


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Çok zeki¸ yiğit ve cesurdu. “Arap cengâveri” unvanıyla anılmaktaydı.


Ayrıcalığı : Muhadram şairlerdendi ve yüzlerce beyitten oluşan Divan’ı basılmıştır.


Ömrü : 120 yıl


Ölüm yılı  : H. 21


Ölüm yeri  : Rey'in Rüze Kasabasında vefat etti ve Kirmanşah'a defnedildi.


Ölüm sebebi : Nihavend Savaşında yaralandığı ve iyileşemediği yahut Kadisiyye’de şehit düştüğü söylenmektedir.


Hakkında  : Kâdisiye Savaşı öncesinde Hz. Ömer Sa'd'e yazdığı mektupta¸ 2000 kişiye bedel iki kişi gönderdiğini belirtmişti. İstişare et­mesini tavsiye ettiği bu iki kişiden biri de Amr b. Ma'dîkerib'di.


Hadisleri : Tespit edilemedi


 


Kaynaklar: İsâbe¸ IV. 686-693; DİA¸ III. 88.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Sabit عمرو بن ثابت  

Sayfayı Paylaş