DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler.


Merhem-i vasl iledir hasta-i hicre devâ


Kim ki cânından geçer vuslat-ı yârdır ana


 


Sanma dil-i âşıkı gayrı safâ râm eder


Değme işe âşıkân sanma kılar cân fedâ


 


Müftî-i aşkın ezelden beri fetvâsı budur


Cân verene vasl-ı yâr u vasl-ı yâra cân bahâ


 


Cân ü cihân kaygısın çekmedi âşık olan


Dikmedi cân mülküne aşkdan özge bir livâ


 


Bahtlı ola yaralı sara zahmın yâr eli


Cevrini yârın bile cânânına zevk u safâ


 


Dost yolunda âşıkın sıdkına oldu delîl


Derdine sabr eyleye etmeye çûn u çirâ


 


Ad u sandan geçip sende Hulûsî hemân


Nâm ü nişân terkin ur âşık isen merhabâ

Sayfayı Paylaş