AMR B. HUREYS عمرو بن حريث

Somuncu Baba

Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Medine'de¸ elindeki okla bir ev yeri çizmiş ve ona “Bunu sana veriyorum” buyurmuştur. Ayrıca küçük yaşta huzuruna ge­tirildiğinde Amr'ın başını okşayan Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ alışverişinin bereketli olması için ona dua etmiş¸ bu dua bereketiyle Kûfe'nin en büyük zenginle­rinden biri olmuştur. Kufe’de dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan büyük bir bina yaptırmıştır.

Adı  : Amr


Künyesi : Ebû Saîd


Doğum yılı : Hicretten iki yıl evvel


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Hureys b. Amr el-Kureşî el-Mahzûmî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Kardeşi Said de sahabedendir.


Oğulları : Cafer¸ Muhammed¸


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi : El-Kureşî el-Mahzûmî


  İslâm’a girişi : Doğuştan


Sohbet süresi: 10 sene kadar


Rivayeti : Çoğu sahabilerden olmak üzere 30 kadar.


Yaşadığı yer : Medine¸ Kufe


Mesleği  : Ticaret¸ idarecilik¸ hadis rivayeti


Hicreti   : Yok


Savaşları : Kadisiyye


Görevleri : Emeviler kendisine güvenmekteydi ve Basra valilik vekilliği ve polislik gibi görevler yapmıştı.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : İdarecilik yeteneği olan¸ güvenilir biriydi.


Ayrıcalığı : Amr¸ Kûfe'de yerleşen ilk Kureyşli sahâbîdir.


 


Ömrü : 87


Ölüm yılı  : H. 85.


Ölüm yeri  : Kufe


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Medine'de¸ elindeki okla bir ev yeri çizmiş ve ona “Bunu sana veriyorum” buyurmuştur. Ayrıca küçük yaşta huzuruna ge­tirildiğinde Amr'ın başını okşayan Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ alışverişinin bereketli olması için ona dua etmiş¸ bu dua bereketiyle Kûfe'nin en büyük zenginle­rinden biri olmuştur. Kufe’de dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan büyük bir bina yaptırmıştır.


Hadisleri : “Biriniz namaz kılacağı zaman önüne sütre olarak bir şey koysun. Bulamazsa baston¸ o da yoksa önüne bir çizgi çeksin. Artık önünden geçen şeyler ona bir zarar vermez.”


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 363; İsâbe¸ IV. 619; Üsd¸ I. 844-845; DİA¸ III. 84-85; Müsned¸ I. 187-190¸ IV. 306-307; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ VI. 23¸ 74.


Bir sonraki sahabî: Amr b. Ma'dikerib عمرو بن معديكرب

Sayfayı Paylaş