AMR B. HAZM عمرو بن حزم

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.) ona akrep vb. sokmasına karşı (rukye ile) okuyarak tedavi etmesine izin vermiştir.

 Adı  : Amr


Künyesi : Ebü'd-Dahhâk


Doğum yılı : M. 612


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : Hazm b. Zeyd el-Ensârî


Anne adı  : Benî Sâide’den Hâlide bint Ebî Enes.


Eş(ler)i  : Sevde bint Hârise¸


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Muhammed¸


Kızları  : Nâile¸


Kabilesi : Hazrec


  İslâm’a girişi: Doğuştan


Sohbet süresi: 10 yıl


Rivayeti : Birkaç hadis


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Askerlik¸ muallimlik¸ zekât memurluğu


Hicreti : Yok


Savaşları : On beş yaşındayken Hendek Savaşına ve sonraki bütün savaşlara katılmıştır.


Görevleri : On yedi yaşındayken Necran'a dinî esaslar ve Kur'an'ı öğret­mek üzere muallim ve zekât memuru olarak gönderilmiştir.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Muaviye’nin¸ oğlu Yezid için beyat istemesine sert tepki göstermiştir.


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v.) ona dinin emirle­ri ve yasakları¸ zekât¸ diyet ve cezaî konuların yer aldığı yazılı bir talimatname vermiştir.


Ömrü : 68


Ölüm yılı  : H. 53


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v.) ona akrep vb. sokmasına karşı (rukye ile) okuyarak tedavi etmesine izin vermiştir.


Hadisleri : “Bir kabrin üzerine oturmuştum¸ Hz. Peygamber (s.a.v.) kabirler üzerine oturmayı men ederek beni derhal kaldırdı.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 363; İsâbe¸ IV. 621; Üsd¸ I. 845; DİA¸ III. 84-85; Müsned¸ III. 315¸ 393.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Hureys  عمرو بن حريث

Sayfayı Paylaş