OTUZSEKİZİNCİ HADİS:

Somuncu Baba

“(Hz. Allah şöyle buyurmuşlardır): ‘Beni seven kimsenin yaşamına son veririm. Hayatına son verdiğim kimsenin diyeti bana aittir. Bir kimsenin diyeti bana düşünce¸ onun diyeti bizzat ben olurum.”

مَنْ أَحَبَّنيِ قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْـتُهُ فَعَلَيَّ دِيَـتُهُ وَ مَنْ عَلَيَّ دِيَـتُهُ فَأََناَ دِيَـتُهُ


“(Hz. Allah şöyle buyurmuşlardır): ‘Beni seven kimsenin yaşamına son veririm. Hayatına son verdiğim kimsenin diyeti bana aittir. Bir kimsenin diyeti bana düşünce¸ onun diyeti bizzat ben olurum.”


(Âlûsî¸ Rûhu’l-Meânî¸ II/72; Konevî¸ Kırk Hadis¸ s. 86-7)


 


Yorum:


“Allah Teâlâ’nin muhabbet kâselerinden içirdiği kimse sarhoş olur ve Allah onu kendisinde yok eder¸ kendi bekasında sabit tutar. Allah sevgisiyle ölen kimsenin diyeti sadece O’dur. O ise bâkîdir.


Şeyh Hâmid-i Veli / Somuncu Baba (k.s)

Sayfayı Paylaş