AMR B. EHTEMعمرو بن الأهتم

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.av.)’e odaların arkasından bağıran Temimliler arasında o da vardı ve haklarında Hucurât suresi inmişti. Bir gün Hz. Peygam­ber (s.a.v.)'in huzurunda kendi kabilesinden büyük şair Zibrikân'la birbirlerini nitelemeleri sı­rasında kullandığı sözler Rasûlullah'ın:“Beyânınbazısı sihirli¸ şiirin bazısı da hikmetlidir.” buyurmasına vesile olmuştu.

 


Adı  : Amr


Künyesi : Ebu Rib'î (EbûNuaym)


Doğum yılı : Hicretten az evvel olmalı.


Doğum yeri  : Basra tarafları


Baba adı  : El-Ehtem(Sinan) b. Sümeyyet-Temîmî el-Minkarî


Anne adı  : BintFedekî b. A’bed


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi.


Akrabaları : Hitabeti ve şairliğiyle meşhur soylu bir aileden gelmektedir.


Oğulları :Yezid¸ Abdullah.


Kızları  : Tespit edilemedi.


Kabilesi : Temîm Kabilesi¸ Minkâr kolundan.


  İslâm’a girişi: H. 9. sene Medine’ye gelen Temimliler arasındaydı ve henüz çocuktu. Temîmliler İslâm şairlerinin üstünlüğünü kabul ederek Müslüman oldular.


Sohbet süresi : Çok kısa.


Rivayeti : Tespit edilemedi.


Yaşadığı yer : Basra tarafları¸ kısa bir süre Medine.


Mesleği  : Reislik¸ şairlik


Hicreti : Temimli 70 kadar kişiyle Medine’ye gelmiş¸ İslâm’ı seçtikten sonra temel bilgiler öğrenmek üzere bir müddet orada kaldıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) onları hediyeler vererek memleketlerine uğurlamıştır. Amr çocuk yaşta olmasına rağmen Hz. Peygamber (s.a.v.) ona da ayrıca hediye vermiştir.


Savaşları : Fars (İran) fethindeTemîmli as­kerlerle birlikte ordu saflarında yer almış¸ zafer haberini de manzum ifadeleriyle Hz. Ömer'e o duyurmuştur.


Görevleri : Kabile reisliği vardı ve kabilesi içinde itibarı yüksek bir sa­hâbî idi.


Fizikî yapı : Çok ya­kışıklıydı ve kendisine “mükahhal” (sürmeli) denirdi.


Mizacı : Doğru söylemeyi seven birisiydi. Yalancı Peygamber Secah’a inanarak bir ara irtidat etmişse de tekrar İslâm’a döndü.


Ayrıcalığı : Şairdi. Soyunu ve ailesini anlatan¸ kabilesini öven¸ bazen hamasîözelliği olan şiirleri yanında¸ ahlâkîdeğerleri dile getiren¸ zulmü yerip zalimi kınayan ve öğüt veren beyitleri de vardı. Şiirlerinde tabiat¸ gökyüzü¸ hayvan tasvirleri ve hiciv de yer alırdı.


Ömrü : 60 yaşlarında


Ölüm yılı  : Ö. 57


Ölüm yeri  : Tespit edilemedi.


Ölüm sebebi : Hastalık ya da yaşlılık


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.av.)’e odaların arkasından bağıran Temimliler arasında o da vardı ve haklarında Hucurât suresi inmişti. Bir gün Hz. Peygam­ber (s.a.v.)'in huzurunda kendi kabilesinden büyük şair Zibrikân'la birbirlerini nitelemeleri sı­rasında kullandığı sözler Rasûlullah'ın:“Beyânınbazısı sihirli¸ şiirin bazısı da hikmetlidir.buyurmasına vesile olmuştu.


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 360; İsâbe¸ IV. 604; Üsd¸ I. 838-839; Müstedrek¸ III. 710; İbnSa’d¸ Tabakât¸ VII. 38; DİA¸ III. 83-84; MEB İslam Ansiklopedisi¸ I. 412.


 


 


Bir sonraki sahabî:Amr b. Hazmعمرو بن حزم

Sayfayı Paylaş