AMR B. EL-CEMÛH عمرو بن الجموح

Somuncu Baba

Amr b. el-Cemûh bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü! Ne dersin¸ eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam¸ cennette bu (topal) ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.): “Evet” dedi. Bunun üzerine Amr¸ kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı’nda birlikte savaştılar. Savaş esnasında onu gören Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim.” buyurdu. Üçü de o savaşta şehit oldula


Adı  : Amr


Künyesi : Tespit edilemedi.


Doğum yılı : Tespit edilemedi.


Doğum yeri  : Medine


Baba adı  : El-Cemûh b. Zeyd el-Ensârî es-Selemî


Anne adı  : Tespit edilemedi.


Eş(ler)i  : Hind bint Amr


Akrabaları : Abdullah b. Amr¸ kayınpederi olup¸ beraber şehit olmuşlar ve beraber defnedilmişler. Ebû Eymen ve Süleym adlı iki mevlası var.


Oğulları : Muaz¸ Muavviz¸ Hallâd¸ Abdurrahman¸ Samme¸ Münzir¸ Osman¸ Muhalled¸ Haram¸ Avf.


Kızları  : Hind.


Kabilesi : Hazrec Kabilesi’nin Seleme Oğulları kolundan.


  İslâm’a girişi: Hicret günlerinde.


Sohbet süresi: 10 yıl kadar.


Rivayeti : 1-2


Yaşadığı yer : Medine. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in akrabası Ubeyde b. Haris ile kardeş oldu.


Mesleği  : Hazrec Kabilesi’nin reisi ve efendisi


Hicreti : Yok.


Savaşları : Bedir¸ Uhud


Görevleri : Seleme Oğulları’nın reisi


Fizikî yapı  : Uzun boyluydu¸ topaldı.


Mizacı : Cömert¸ ce­sur ve şair ruhluydu. Topallığı sebebiyle mazereti olmasına rağmen Uhud’da savaşa katıldı ve ordunun önündeydi.


Ayrıcalığı : Gömüldükten tam 46 sene sonra¸ selin kabrini açması üzerine bedeninin sanki dün gömülmüş gibi hiç bozulmadığı görülmüş.


Ömrü : Muhtemelen 50-60 civarında


Ölüm yılı  : H. 3


Ölüm yeri  : Uhud


Ölüm sebebi : Şehit


Hakkında  : Amr b. el-Cemûh bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü! Ne dersin¸ eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam¸ cennette bu (topal) ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.): “Evet” dedi. Bunun üzerine Amr¸ kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı’nda birlikte savaştılar. Savaş esnasında onu gören Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim.” buyurdu. Üçü de o savaşta şehit oldular ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in emriyle aynı kabre konuldular.


Hadisleri : Amr¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Bir kul¸ Allah için sevip¸ yine Allah için buğz etmedikçe gerçek imanı hak etmiş olamaz. Allah için sevip¸ Yüce Allah için buğz ettiğinde ise Allah’ın veliliğini hak kazanır ve bu gibiler hakkında O şöyle buyurur: ‘Kullarımdan benim velîlerim ve mahlûkatımdan sevdiklerim var ya¸ onlar benim zikrimle zikrederler¸ ben de onları kendi zikirleriyle zikrederim.”


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 361-362; İsâbe¸ IV. 615-616; Üsd¸ I. 842-843; DIA¸ III. 83-83; Müsned¸ V¸ 300.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Ehtem عمرو بن الأهتم  

Sayfayı Paylaş