AMR B. EL-ÂS عمرو بن العاص

Somuncu Baba

Mısır’da bir gün halka şöyle hitap etmişti: “Sizin yaşam tarzınız¸ Peygamberinizin yaşam tarzından ne kadar da uzak! Zira o¸ dünyada insanların en zahidi (dünyaya önem vermeyeni) idi. Siz ise¸ insanların dünyaya en fazla rağbet edenlerisiniz!”

 Adı  : Amr b. el-Âs


Künyesi : Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed)


Doğum yılı : M. 570’li yıllarda


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : el-Âs (el-Âsî) b. Vâil


Anne adı  : Selma bint Harmele


Eş(ler)i  : Râita bint el-Haccâc b. Münebbih (Ümmü Abdullah)¸ Ümmü Gülsüm bint Ukbe


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Abdullah¸ Muhammed¸


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Kureyş’in Sehm boyundan


  İslam’a girişi: Mekke’nin fethinden kısa süre önce H. 8. sene


Sohbet süresi: 2 yıl


Rivayeti : 40


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Filistin¸ Mısır


Mesleği  : Ticaret¸ askerlik¸ siyaset¸ idarecilik


Hicreti : Medine


Savaşları : Uhud ve Hendek savaşlarına müşrik olarak katıldı. Müslüman olduktan sonra ise¸ Zâtü’s-selâsil¸ Ecnâdeyn¸ Yermük savaşlarına katıldı¸ Filistin ve Mısır’ı fethetti. Sıffîn Savaşı’nda Muâviye tarafındaydı ve Hakem hadisesinde Muâviye’nin hakemiydi.


Görevleri : Uman valiliği¸ Mısır valiliği¸ 


Fiziki yapı  : Kısa boyluydu.


Mizacı : Son de­rece cesur¸ zeki idi.


Ayrıcalığı : Arabın dört dâhisinden bi­riydi. Oldukça kabiliyet­li bir idareci idi. Çok iyi bir hatip ve şairdi.


Ömrü : 90 yaşını aşmıştı.


Ölüm yılı  : H. 43


Ölüm yeri  : Mısır


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Onun hakkında Hz. Ömer: “Amr¸ dünyada kaldıkça hep idareci olmalıdır” derdi.


Hadisleri : Yüce Allah kalbimi İslâm’a açınca¸ bey’at etmek üzere Hz. Peygamber (S.A.V)’e geldim ve ‘Ya Rasulellah! Benim önceki günahlarımın bağışlanmasını dile’ dedim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): “Ey Amr! Bilmez misin ki hicret¸ önceki günahları siler? Ey Amr! Bilmez misin ki İslâm¸ önceki günahları siler?” buyurdu.


Sözleri : Mısır’da bir gün halka şöyle hitap etmişti: “Sizin yaşam tarzınız¸ Peygamberinizin yaşam tarzından ne kadar da uzak! Zira o¸ dünyada insanların en zahidi (dünyaya önem vermeyeni) idi. Siz ise¸ insanların dünyaya en fazla rağbet edenlerisiniz!”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 366-369; İsâbe¸ IV. 650-653; Üsd¸ I. 856-857; DİA¸ III. 79-81; Müsned¸ IV. 197-199; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ IV. 252-268; Nübel⸠III¸ 54-77.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Cemûh عمرو بن جموح

Sayfayı Paylaş