AMR B. ABESE عمرو بن عبسة

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v)'in gönderildiğini duyar duymaz derhal Mekke'ye gidip onunla görüştü ve Müslüman oldu. Rasûlullah'ın yanında kal­mak istediyse de Hz. Peygamber (s.a.v) ona şartların müsait olmadığını¸ evi­ne dönmesini ve İslâmiyet'i açıkça teb­liğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına döndü. Nihayet Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medinelilerden halkın büyük bir coşkuyla İslâm dinini kabul ettiği­ni öğrenince derhal Medine'ye hicret etti.

 Adı  : Amr


Künyesi : Ebû Necîh


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Necid-Yemen Bölgesi


Baba adı  : Abese b. Hâlid es-Sülemî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Abdurrahman


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Süleym'in Becîle boyundan


  İslâm'a girişi: Dördüncü Müslüman


Sohbet süresi: 2-3 yıl


Rivayeti : 31


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Hımıs


Mesleği  : Askerlik ve ziraat olmalı


Hicreti : Mekke¸ Medine


Savaşları : Mekke'nin fethi¸ Taif Muhasarası¸ Yermük Savaşı


Görevleri : Yermük Savaşı'nda Hâlid b. Velîd'in süvari birlik­lerine kumanda etti


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Meraklı¸ araştırmayı seven¸ Şam Valisi Muaviye'yi uyaracak kadar doğru ve açık sözlü biri.


Ayrıcalığı : Câhiliye döneminde putlardan nefret ederdi. Sürekli bir arayış içindeydi ve zaman za­man Ehl-i Kitap'tan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi.


Ömrü : 70 civarında


Ölüm yılı  : Hz. Osman (r.a)'ın son yılları (H. 30-35)


Ölüm yeri  : Hımıs


Ölüm sebebi : Yaşlılık veya hastalık olmalı


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v)'in gönderildiğini duyar duymaz derhal Mekke'ye gidip onunla görüştü ve Müslüman oldu. Rasûlullah'ın yanında kal­mak istediyse de Hz. Peygamber (s.a.v) ona şartların müsait olmadığını¸ evi­ne dönmesini ve İslâmiyet'i açıkça teb­liğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına döndü. Nihayet Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medinelilerden halkın büyük bir coşkuyla İslâm dinini kabul ettiği­ni öğrenince derhal Medine'ye hicret etti.


Hadisleri : Yüce Allah şöyle buyurdu: "Benim rızam için birbirlerini sevenlere muhabbetim haktır; Benim için saf tutanlara muhabbetim haktır; Benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetim haktır; Benim için birbirlerine bolca harcayanlara muhabbetim haktır; Benim için birbirlerini sevenlere muhabbetim haktır; Benim rızam için birbirleriyle yardımlaşanlara muhabbetim haktır."


 


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 369-370; İsâbe¸ IV. 658-660; Üsd¸ I. 858-860; DİA¸ III. 66; İbn Sa'd¸ Tabakât¸ IV. 214-218; Nübel⸠II. 333-335. Ahmed¸ Müsned¸ IV. 111-114; IV. 385-387; Hâkim¸ Müstedrek¸ III. 68.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. el-Âs

Sayfayı Paylaş