AMMÂR B. YÂSİR عمار بن ياسر

Somuncu Baba

İşkence altındayken putlar lehine söylediği sözlerden dolayı dinden çıktığını düşünmüş¸ hüzünle durumu Hz. Peygamber (s.a.v)’e sormuştu. Bunun üzerine kalbi imanla dolu olduğu halde küfre zorlananların söyledikleri sözlerden sorumlu olmadıklarını ifade eden Nahl Suresi 106. ayet indi. Yine onun hakkında “Seni azgın bir topluluk öldürecek” rivayeti meşhurdur.

Adı  : Ammâr


Künyesi : Ebu’l-Yakzân


Doğum yılı : M. 564


Doğum yeri  : Yemen


Baba adı  : Yâsir b. Âmir el-Ansî


Anne adı  : Sümeyye bint Hayyât. Ebû Cehil tarafından kocasıyla birlikte şehit edilmiştir ve İslâm’daki ilk şehitlerdir.


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi.


Akrabaları : Babası Yemen’den Mekke’ye geldi ve Benî Mahzum’dan Ebû Huzeyme’nin himayesine girdi. Medine’de Huzeyfe b. el-Yeman ile kardeş yapıldı.


Oğulları : Muhammed


Kızları  : Ümmü’l-Hakem


Kabilesi : Ans’ın Yâm kolundan


  İslam’a girişi: İlk yedi Müslümandan biridir


Sohbet süresi: 23 yıl


Rivayeti : 63


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Kûfe


Mesleği  : Ticaret¸ ziraat¸ valilik¸ komutanlık


Hicreti : Habeşistan¸ Medine


Savaşları : Hz. Peygamber (s.a.v)’in katıldığı tüm savaşlarla¸ ilk halifelerin yaptığı savaşlara katılmıştır. Cemel ve Sıffîn’de Hz. Ali (r.a) tarafında yer almıştır.


Görevleri : Hz. Ömer (r.a)’in iki yıla yakın Kufe valisi idi.


Fiziki yapı  : Uzun boylu¸ geniş omuzlu¸ ela gözlü ve karayağız.


Mizacı : Ahlâklı¸ dürüst¸ güvenilir¸ sade ve nezih bir hayatı vardı.


Ayrıcalığı : İslâm’da ilk eza-vefa çekenlerdendir.


Ömrü : 93 yaşındaydı ve cenaze namazını Hz. Ali (r.a) kıldırdı.


Ölüm yılı  : H. 37


Ölüm yeri  : Sıffîn


Ölüm sebebi : Muaviye taraftarlarınca öldürüldü.


Hakkında  : İşkence altındayken putlar lehine söylediği sözlerden dolayı dinden çıktığını düşünmüş¸ hüzünle durumu Hz. Peygamber (s.a.v)’e sormuştu. Bunun üzerine kalbi imanla dolu olduğu halde küfre zorlananların söyledikleri sözlerden sorumlu olmadıklarını ifade eden Nahl Suresi 106. ayet indi. Yine onun hakkında “Seni azgın bir topluluk öldürecek” rivayeti meşhurdur.


Hadisleri : “Ümmetim¸ yağmura benzer. Öncesi mi¸ sonrası mı hayırlı bilinmez.”


Sözleri : “Kim şu üç şeyi bir arada bulundurursa imanını tamamlamış olur: Kendi aleyhine de olsa insaflı olmak; herkese selam vermek; fakir iken bile sadaka vermek.”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ s. 481-484¸ no: 1705; İsâbe¸ II. 512-513; Üsd¸ IV. 126-135; DİA¸ III. 75-76; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ III. 246-263; Nübel⸠I. 406-428; Buharî¸ İman 20; Müsned¸ IV. 319; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 87-90.


 


Bir sonraki sahabî: Amr b. Abese عمر بن عبسة

Sayfayı Paylaş