ÂMİR B. ŞEHR عامر بن شهر

Somuncu Baba

Kabilesi Âmir’i Peygamber ile görüşmek üzere Medine’ye göndermiş¸ bu görüşmede İslam’ı seçen Âmir’in kabilesine dönmesiyle birlikte kabilesi de Müslüman olmuşlardır.


Adı  : Âmir


Künyesi : Ebû Şehr (Ebu'l-Kenûd)


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Hemdân (Yemen)


Baba adı  : Şehr el-Hemdânî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Yemen'in Hemdân kabilesi Bekîl kolundan.


  İslam’a girişi: Kabilesi Âmir’i Peygamber ile görüşmek üzere Medine’ye göndermiş¸ bu görüşmede İslam’ı seçen Âmir’in kabilesine dönmesiyle birlikte kabilesi de Müslüman olmuşlardır.   


Sohbet süresi: Çok kısa


Rivayeti : 3


Yaşadığı yer : Medine¸ Hemdân¸ Kûfe


Mesleği  : Yöneticilik¸ askerlik.


Hicreti : Yok


Savaşları : H. 10. yıldan sonra Ye­men'de ortaya çıkan sahte peygamber Esved el-Ansî’ye karşı bölgesini savundu ve onun ortadan kaldı­rılmasında önemli rol oynadı. Daha son­raları Hz. Ali'nin saflarında savaşlara katıldı.


Görevleri : Hz. Peygamber tarafından Hemdân’a yönetici tayin etti.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Yöneticiliği seven¸ cesur¸ neşeli¸ kabilesi için­de sevilip sayılan biri.


Ayrıcalığı : Esved el-Ansî’ye ilk karşı çıkan odur. Krallarla samimi ilişkiler içindeymiş.


Ömrü : Tespit edilemedi


Ölüm yılı  : Tespit edilemedi


Ölüm yeri  : Kufe


Ölüm sebebi : Muhtemelen yaşlılık veya hastalık


Hakkında  : Arkadaşı olan Necaşi’ye uğradığında¸ oğlu İncil okuyormuş. Âmir gülmüş¸ bunun üzerine “Yüce Allah’ın kelamına mı gülüyorsun?!” demiş.


Hadisleri : “Kureyş’in sözünü dinleyin ama yaptıklarını yapmayın!”


 


Kaynaklar: İstîâb¸ s. 516¸ no: 1844; İsâbe¸ II. 251; Üsd¸ III. 126; DİA¸ III. 67; Müsned¸ III. 428; IV. 260; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ VI. 28.


 


Bir sonraki sahabî: Âmir b. Vasile  عامر بن واثلة

Sayfayı Paylaş