ÂMİR B. RABÎA عامر بن ربيعة

Somuncu Baba

İnsanlar Hz. Osman (r.a)’ı muhasara altına alınca gece kalkıp namaz kılmış ve: “Allahım¸ Salih kullarının korunduğu gibi beni de fitneden koru!” dua etmişti. Sabaha evden ancak cenazesi çıktı.

Adı  : Âmir. Hz. Ömer (r.a)'in babası Hattâb’ın evlâtlığıydı ve Âmir b. Hattâb el-Adevî diye anılmaktaydı. Evlatlık edinme yasaklanınca Âmir b. Rabîa denilmeye başlandı.


Künyesi : Ebû Abdillâh


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Rebîa b. Mâlik el-Anzî el-Adevî


Anne adı  : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Leylâ bint Ebî Hısme el-Adeviyye


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Abdullah¸ Abdullah (Esğar)¸


Kızları  : Âtike¸


Kabilesi : Yemen taraflarındaki Anz kabilesinden


  İslam’a girişi: Eşiyle birlikte ilk Müslümanlardandı.


Sohbet süresi: 22-23 yıl


Rivayeti : 22


Yaşadığı yer : Mekke


Mesleği  : Kölelik ve çobanlık. Hz. Ebû Bekir (r.a) tarafından azat edildikten sonra onun koyunlarını güttü.


Hicreti : İki defa Habeşistan’a hicretten sonra Medine’ye de hicret etti. Orada Yezîd b. Münzir el-Ensâri ile kardeş ilân edildi.


Savaşları : Hz. Peygamber (s.a.v)'in bütün savaşlarına katıldı. Hudeybiye'de¸ Hayber ve Mekke'nin fethin­de ve Veda Haccı’nda bulundu.


Görevleri : Câbiye'ye giderken Hz. Ömer (r.a)'in bayraktarlığını ya­ptı¸ hac için Medine'den ayrılan Halife Osman (r.a)'a vekâlet etti.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : İnançlı¸ kararlı aynı zamanda çevresindeki olaylardan etkilenen hissiyatlı biri.


Ayrıcalığı : Nazarı değen birisidir. Rivayete göre¸ Ebû Sehl b. Huneyf’in vücudunu yıkanırken bembeyaz tenli görünce ona nazarı değmiş. 


Ömrü : Tahminen 60-70 civarında


Ölüm yılı  : H. 35. yılında.


Ölüm yeri  : Medine’de evinde vefat etmiş¸ Bakî’ mezarlığına defnedilmiştir. Hz. Osman (r.a)’ın öldürülmesinden sonra evine çekilmiş ve halk ancak onun öldüğünü cenazesinden anlamışlardır.


Ölüm sebebi : Hastalık ve keder


Hakkında  : İnsanlar Hz. Osman (r.a)’ı muhasara altına alınca gece kalkıp namaz kılmış ve: “Allahım¸ Salih kullarının korunduğu gibi beni de fitneden koru!” dua etmişti. Sabaha evden ancak cenazesi çıktı.


Hadisleri : Sizden biri¸ kendisinden veya kardeşinden hoşuna giden bir şey gördüğünde derhal onun mübarek olması için dua etsin. Zira nazar haktır.”


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ I. 238; İsâbe¸ IV. 138-139; Üsd¸ I. 628-629; DİA¸ III. 66; Müsned¸ I. 192¸ III. 373¸ IV. 444-447; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ VII. 46¸ 51¸ 52; VIII. 86¸ 113¸ 267¸ 280¸ 285; Nübel⸠II. 333-335.


 


Bir sonraki sahabî: Âmir b. Şehr  عامر بن شهر

Sayfayı Paylaş