ÇOCUKLARA ALLAH'I NASIL ANLATMALI?

Somuncu Baba

"Bu dünyada ciğerpâremiz olarak gördüğümüz çocuklara dinini¸ kitabını anlatmadan önce kendimizi sevdirmemiz gerekir. Çünkü insan sevdiğinin sözünü tuttuğu gibi onun yolundan gider. Çocuklara bu konuda da sevgiyle yaklaşıp sevdirerek ve uygun model olarak anlatmalı."

Çocuklar büyüklerinin bir ifadesi olarak 3–4 yaşlarından itibaren çok soru sorarlar. Her konuda olduğu gibi Allah'la ilgili sorular da sorarlar. Bu konuda çocukların sordukları sorular kısa¸ anlaşılır ve seviyelerine uygun bir şekilde cevaplandırılmalıdır.


Çocukların sorularına cevap verirken soyut zekâlarının da dikkate alınarak¸ nedenlerden çok sorduğu şeylerin faydaları ve amaçları hakkında¸ seviyesine uygun kısa ve öz bir şekilde verilmeli.


Nelerden Kaçınılmalı:


1.  Bazı çocuklar mizaçları gereği korkmaya fazla meyillidir. Bu çocuklara karşı özellikle Allah'ı anlatırken daha çok dikkat edilmeli.


2.  Evde aile bireyleri kendi aralarında ve çocuklara karşı beddua etmekten kaçınmalı.


3.  Çocukların asi olmasına sebep olacak haram lokma yedirmekten kaçınılmalı.


4.  Çocuklara "Allah taş yapar¸ Allah çarpar¸ cehennemde yakar… v.b" gibi beddua ve bedduaya benzer sözlerden kaçınılmalı.


5.  Çocukların her konuda olduğu gibi dinî konularda da yaptığı hatalar abartılmamalı ve aşırı tepki verilmemeli.


6.  Çocuklara karşı acizliğimizi Allah'tan korkutarak yapmamalı.


7.  Çocuklara söz dinletme adına onlara beddua etmemeli.


8.  Çocukların hatalarına ve olumsuz davranışlarına karşı onları cehennem ve Allah'la korkutmamalı.


9.  Anne babalar kendilerinin yaptığı olumsuz davranışları normal görüp çocukların yaptığı davranışlara karşı dini olumsuz araç olarak kullanmamalı.


10. Olumsuz davranış gösteren çocukları Allah'la korkutmak yerine çocuklara kötü örnek olduğumuzdan mı yoksa iletişime dayalı sevgi eksikliğinden mi diye bir özeleştiri yapılmalı.


 


Neler Yapmalı:


1.  Aileler her konuda olduğu gibi dinî konularda çocuklara iyi bir model olmalı. Bu konuda anlatılanlarla davranışlar arsında tutarlılık bulunmalı.


2.  Nasıl ki¸ okulda çocuklar sevdikleri öğretmenlerin derslerine korktukları öğretmenlerin derslerinden daha fazla çalışırlarsa işe kendinizi sevdirerek başlamalı.


3.  Çocuklara Allahu Teâl⸠cehennem ve azap yönüyle değil de cennet ve mağfiret eden yönleriyle anlatılmalı.


4.  Çocuklar anlatılan her şeye kolayca inanacaklarından Allah'la ilgili anlatılan bilgileri doğru ve sağlam kaynaktan verilmeli.


5.  Çocuklar da diğer insanlar gibi kendinden güçlüye inanma ve sığınma ihtiyacı hissederler. Bunun Allahu Teâlâ olduğu bilinci verilmeli.


6.  Çocuklara Allahu Teâl⸠cezalandırıcı olarak değil; esirgeyen¸ koruyan ve seven olarak anlatılmalı.


7.  Çocuklara yaş ve seviyelerine uygun dualar öğretilmeli. Çocuklara öğretilecek dua ve bilgiler sevdirerek ve oyun şekilde verilmeli.


8.  Çocuğun kendisini güvende hissetmesi için zor durumlarda sabretmesi öğretilmeli.


9.  Çocuklar ailenin manevî değerlerini benimsemeleri için gerekli öğretimler yapılmalı.


10. Dinî gün ve bayramlarda aile büyüklerinin olduğu gibi çocukların da günü kutlanmalı¸ hediye alınmalı ve kutsal yerler imkânlar ölçüsünde gezdirilmeli.


   Sonuç olarak¸ bu dünyada ciğerpâremiz olarak gördüğümüz çocuklara dinini¸ kitabını anlatmadan önce kendimizi sevdirmemiz gerekir. Çünkü insan sevdiğinin sözünü tuttuğu gibi onun yolundan gider. Çocuklara bu konuda da sevgiyle yaklaşıp sevdirerek ve uygun model olarak anlatmalı.


Çocukların anlatılanlardan çok anlatana baktıklarını unutmamak ve  "hayırlı evlatlar" yetiştirmek dileğiyle…

Sayfayı Paylaş