ÂMİR B. RABÎA عامر بن ربيعة

Somuncu Baba

Oldukça beyaz tenli bir sahabi olan Sehl b. Huneyf’i banyo yaparken görünce nazarı değmiş¸ Hz. Peygamber (s.a.v)’e haber verilince ona: “Sizden biri ne diye kardeşini (âdeta) öldürüyor. Hoşuna giden bir şey gördüğünde “mübarek oldun!” deseydin ya!” buyurmuştur.

Adı  : Âmir


Künyesi : Ebû Abdillâh


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri : Muhtemelen Mekke


Baba adı  : Rebîa b. Mâlik el-Anzî el-Adevî


Anne adı : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Leyla bint Ebî Hısme


Akrabaları : Cahiliye döneminde Hz. Ömer'in babası Hattâb’ın evlâtlığıydı ve Âmir b. Hattâb el-Adevî diye anılırdı. Hz. Peygamber (s.a.v)¸ onu Medine’de Yezîd b. Münzir el-Ensâri ile kardeş yaptı.


Oğulları : Abdullah¸ Abdurrahman


Kızları  : Tespit edilemedi


Kabilesi : Benî Anz


  İslam’a girişi : Eşiyle birlikte hayli erken¸ Hz. Ömer’den önce


Sohbet süresi  : Tahminen 20 yıl


Rivayeti : 22


Yaşadığı yer  : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine


Mesleği  : Askerlik


Hicreti  : Eşiyle beraber iki defa Habeşistan’a¸ sonra da Medine’ye hicret etti.


Savaşları : Peygamberimizin bütün savaşlarına ve seriyyelere katıldı.


Görevleri : Câbiye'ye giderken Hz. Ömer (r.a)'in bayraktarlığını ya­ptı¸ Medine'den hacca giden Hz. Osman (r.a)'a vekâlet etti.


Fizikî yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Sabırlı¸ dayanıklı biri. Nazarı değermiş.


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v)’in ziyaret ettiği ailelerden¸ Medine’ye ikinci hicret eden kişi.


Ömrü : Tahminen 60-70 arası.


Ölüm yılı  : H. 35’te Hz. Osman (r.a)’ın öldürüldüğü günlerde. Hz. Osman (r.a) muhasara edilince evine kapanmış ve ölünceye kadar hiç çıkmamış.


Ölüm yeri  : Medine


Ölüm sebebi  : Yaşlılık


Hakkında  : Oldukça beyaz tenli bir sahabi olan Sehl b. Huneyf’i banyo yaparken görünce nazarı değmiş¸ Hz. Peygamber (s.a.v)’e haber verilince ona: “Sizden biri ne diye kardeşini (âdeta) öldürüyor. Hoşuna giden bir şey gördüğünde “mübarek oldun!” deseydin ya!” buyurmuştur. 


Hadisleri  : “Biriniz¸ kendisinde yahut kardeşinde hoşuna giden bir şey gördüğünde onun bereketli olması için dua etsin. Zira nazar (göz) değmesi haktır.”


 


Kaynaklar: İsâbe¸ II. 249; Üsd¸ III. 121-122; DİA¸ III. 66; Ahmed b. Hanbel¸ Müsned¸ III. 444-447; Hakim¸ Müstedrek¸ IV. 240; Nübel⸠II. 333-335.

Sayfayı Paylaş