BESİN HİJYENİ

Somuncu Baba

"Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim izni olan¸ son kullanma tarihi geçmemiş¸
ambalajları deforme olmamış¸ soğukta muhafaza edilmesi gereken ürünlerde soğuk
zincirin bozulmamış olmasına özen gösterilmelidir."

Yaşamsal aktivitelerimizin devamı için gereksinim duyduğumuz besinlerin temini ve tüketimi kadar sofralarımıza sağlıklı bir şekilde ulaşması¸ gerek duyulan hallerde sonradan tüketilmek üzere sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi de büyük önem arz etmektedir. Hijyen ve sanitasyon anlamında Dünya Sağlık Örgütünce de kabul gören hayat kurtaran 10 altın kural şunlardır.


   • Güvenli gıda seçimi;  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim izni olan¸ son kullanma tarihi geçmemiş¸ ambalajları deforme olmamış¸ soğukta muhafaza edilmesi gereken ürünlerde soğuk zincirin bozulmamış olmasına özen gösterilmelidir.

  • Gıdaların tam olarak pişirilmesi; birçok gıda¸ tavuk¸ sığır eti¸ pastörize edilmemiş süt vb. patojenlerle (hastalık yapan mikroorganizma) kontamine olur. İyi bir pişirme ile patojenler öldürülür. Donmuş etler pişirmeden önce mutlaka çözündürülmelidir.

  • Pişmiş gıdaların hemen servis yapılması; pişmiş gıdalar oda sıcaklığına geldiği zaman mikroorganizmalar çoğalmaya başlar. Daha uzun süre beklemede risk daha da büyümektedir. Güvenli tüketim için pişmiş besinler ısılarını kaybetmeye başlamadan önce servisi yapılmalıdır.

  • Pişirilmiş gıdaların depolanması; ürün etiketlerinde yer alan muhafaza şartları dikkatle incelenmeli ve bu şartlara kesinlikle uyulmalıdır. Tüketilmek üzere hazırlanan gıdaların tüketilemeyen bölümü soğukta muhafaza edilmelidir.

  • Pişmiş gıdaların bütünü ile tekrar ısıtma işlemine tabii tutulması; muhafaza sırasında oluşabilecek mikroorganizmalara karşı en iyi koruma şekli gıdanın yeniden tüketileceği zaman tümünün sıcaklığının 70ºc ye ulaşacak şekilde ısıl işleme tabii tutulmasıdır.

  • Pişmiş gıda ile çiğ gıda arasındaki temasın önlenmesi; güvenle pişmiş gıdalar çiğ gıda ile çok az bile olsa temas ettiğinde bulaşma olur. Örneğin çiğ tavuk hazırlanırken kullanılan bıçak ve kesme tahtası pişmiş tavuğun parçalanmasında kullanılmamalıdır.

  • Ellerin tekrar tekrar yıkanması; gıdaya elle dokunmadan özellikle tuvalete girilmişse ya da balık¸ et¸ tavuk gibi çiğ gıdaların hazırlanmasından sonra; diğer gıdaların işlemine başlanacaksa önce eller iyice yıkanmalıdır.

  • Tüm mutfak yüzeylerinin temiz tutulması; gıdalar mikroorganizmalarla kolayca kontamine olabildiklerinden; gıda hazırlamada kullanılan her yüzey çok temiz tutulmalıdır Her bir gıda kalıntısı ve kırıntısının mikroplar için potansiyel bir kaynak olduğu asla unutulmamalıdır. 

  • Gıdaların¸ böcekler¸ kemirgen ve diğer hayvanlardan korunması; hayvanlar gıda kaynaklı hastalıklara neden olan patojenleri taşırlar. Gıdaların sıkıca kapatılmış kaplar içinde depolanması en uygun depolama şeklidir.

  • Temiz su kullanılması; özellikle pişirilmeden tüketilecek sebze¸ meyve vb. gıdaların yıkanmasında ve hazırlanmasında kullanılacak su bol ve temiz olmalıdır.

 


Bol sağlıklı günler diliyorum!.

Sayfayı Paylaş