ÂMİR B. EBÎ VAKKÂS عامر بن أبي وقاص

Somuncu Baba

O ve abisi Müslüman olunca anneleri Hamne¸ oğulları tekrar eski dinine dönünceye ka­dar yiyip içmeyeceğine ve gölgede oturmayacağına dair yemin etmişti. Bunun üzerine şu âyet indi: “Eğer¸ hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için ana-baban seninle uğraşırlarsa¸ onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” (Lokman 31/15)


Adı  : Âmir


Künyesi : Ebû Amr


Doğum yılı : Mekke


Doğum yeri : Tespit edilemedi


Baba adı  : Mâlik b. Üheyb b. Abdimenâf (Ebû Vakkâs)


Anne adı : Hamne bint Ebî Süfyân


Eş(ler)i  : Ümmü Âmir bint Ebî Kuhâfe (Hz. Ebû Bekir’in kızkardeşi)


Akrabaları : Sa’d b. Ebî Vakkas’ın kardeşidir. Ebû Süfyan’ın torunu¸ MUaviye’nin yeğeni¸ Hz. Ebû Bekir’in eniştesidir.


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları  : Meryem¸ Zaîfe


Kabilesi : Kureyş’in Zühre boyundan


  İslam’a girişi : İslâmiyet'i ilk kabul edenlerden.


Sohbet süresi  : 23 yıl


Rivayeti : Tespit edilemedi


Yaşadığı yer  : Mekke¸ Habeşistan¸ Medine¸ Şam


Mesleği  : Ticaret¸ ziraat¸ askerlik


Hicreti  : Habeşistan¸ Medine


Savaşları : Uhud¸ Hendek¸ Huneyn savaşlarına¸ Tebük Seferine ve Mekke’nin fethine katılmıştır.


Görevleri : Hz. Ömer¸ Halid b. Velid’i Şam bölgesinde komutanlıktan azledip yerine Ebû Ubeyde b. El-Cerrâh’ı atadığı zaman bu kararını Âmir’le göndermişti.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Kararlı¸ inançlı¸ idealist.


Ayrıcalığı : Müslüman olan 11. kişi.


Ömrü : 60-70 civarında olmalı.


Ölüm yılı  : H. 15. (İbn Ebî Şeybe¸ Musannef¸ VII. 360’da¸ onun Bedir Savaşında şehit düştüğü rivayet edilmektedir.)


Ölüm yeri  : Yermük


Ölüm sebebi: Yermük savaşında şehit.


Hakkında  : O ve abisi Müslüman olunca anneleri Hamne¸ oğulları tekrar eski dinine dönünceye ka­dar yiyip içmeyeceğine ve gölgede oturmayacağına dair yemin etmişti. Bunun üzerine şu âyet indi: “Eğer¸ hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için ana-baban seninle uğraşırlarsa¸ onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” (Lokman 31/15)


 


Kaynaklar: İstîâb¸ no: 1820¸ s. 512; İsâbe¸ II. 257-258; Üsd¸ III. 146; DİA¸ III. 65; Sahabiler Ansiklopedisi¸ 84; İbn Asâkir¸ Târîhu Dimaşk¸ XXVI. 95-97; İbn Sa’d¸ Tabakât¸ VIII. 249.


 


Bir sonraki sahabî: Âmir b. Füheyre عامر بن فهيرة

Sayfayı Paylaş