ALKAME B. MÜCEZZİZ علقمة بن مجزز

Somuncu Baba

Abdullah b. Huzâfe ile birlikte katıldıkları bir seriyyede¸ şakayı seven Abdullah “Hz. Peygamber size bana itaat etmenizi emretti. Size emrediyorum şu ateşe girin!” dedi. Bazıları emri yerine getirmeye kalkışınca bunun şaka olduğunu söyledi. Bu husus Hz. Peygamber’e anlatılınca: “Şayet o ateşe girecek olsalardı¸ kıyamete kadar çıkamazlardı. İtaat¸ sadece maruftadır” buyurdu.


Adı  : Alkame


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri : Tespit edilemedi


Baba adı  : Mücezziz b. el-A'ver el-Kinânî el-Müdlicî. İz sürme ve insanlara baka­rak soylarını tespit etmede (kıyâfe) tanınmış bir sahâbî idi. Üsame ile babası Zeyd b. Hârise'nin yorganın altından çıkan ayaklarına bakarak onların aynı soy­dan geldiklerini söylemiş ve Hz. Peygamber (s.a.v) bundan memnun olmuştu.


Anne adı : Tespit edilemedi


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi : Kinâne’nin Mudlic boyundandı.


  İslam’a girişi: Tespit edilemedi


Sohbet süresi : Tespit edilemedi


Rivayeti : Tespit edilemedi


Yaşadığı yer : Medine


Mesleği  : Askerlik


Hicreti  : Tespit edilemedi


Savaşları : Hz. Peygamber zamanındaki çeşitli seriyyelerin yanı sıra¸ Yermük¸ Câbiye¸ Filistin savaşlarına katıldı. Habeşistan’a yönelik deniz seferine komuta etti.


Görevleri : H. 9 yılında Hz. Peygamber (s.a.v) onu Cidde yakınlarındaki Şuaybe’ye kadar gelen Habeşlilere karşı çıkartılan 300 kişilik müfrezeye kumandan yaptı. Ancak Alkame¸ bu seferde Habeşlileri ele geçiremedi ve geri döndü. Hz. Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde de bazı savaşlarda kumandanlık yaptı.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Tespit edilemedi


Ayrıcalığı : İslâm tarihinde İlk deniz seferine çıkan müfrezenin kumandanlığını yapan sahâbî.


Ömrü : Tahminen 60-70 civarında


Ölüm yılı  : H. 20.


Ölüm yeri  : Deniz seferinde muhtemelen Kızıldeniz açıklarında


Ölüm sebebi: H. 20 senesinde Habeşistan’a yönelik deniz seferinde fırtınaya yakalanarak boğuldu. Ancak bu hadisede Alkame'nin kurtulduğu¸ Hz. Ömer'in vefatı sırasında Filistin'deki yöneticilik görevine devam ettiği ve Hz. Osman dev­rindeki fetihlere katıldığı da rivayet edilmektedir.


Hakkında: Abdullah b. Huzâfe ile birlikte katıldıkları bir seriyyede¸ şakayı seven Abdullah “Hz. Peygamber size bana itaat etmenizi emretti. Size emrediyorum şu ateşe girin!” dedi. Bazıları emri yerine getirmeye kalkışınca bunun şaka olduğunu söyledi. Bu husus Hz. Peygamber’e anlatılınca: “Şayet o ateşe girecek olsalardı¸ kıyamete kadar çıkamazlardı. İtaat¸ sadece maruftadır” buyurdu. 


Alkame’nin deniz seferinde vefatı üzerine Cevvâs el-Uzrî şu beyiti söylemiştir: 


Selam ve her türlü güzel esenlik¸


Daima İbn Mücezziz’e gider gelir


 


Kaynaklar: İstîâb¸ no: 1937¸ s. 570-571; İsâbe¸ II. 505-506; Üsd¸ IV. 87; DİA¸ II. 467-468; Sahabiler Ansiklopedisi¸ 83-84.


 

  Bir sonraki sahabî: Âmir b. Ebî Vakkâs عامر بن أبي وقاص

Sayfayı Paylaş