ALİ B. EBÎ TÂLİB علي بن أبي طالب

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v) ona: “Sen¸ bendensin¸ ben de sendenim” buyurmuştur. Hz. Ömer: “Hz. Peygamber¸ Ali’den hoşnut olarak vefat etti” demiştir.

Adı  : Ali


Künyesi : Ebü'l-Hasen


Lakabı : Ebu’t-Türâb


Doğum yılı : M. 600.


Doğum yeri  : Mekke


Baba adı  : Ebû Tâlib b. Abdulmuttalib


Anne adı  : Fâtıma bint Esed


Eş(ler)i: Hz. Fatıma¸ Ümmü Benîn¸ Leylâ bint Mes’ud¸ Havle bint Ca’fer¸ Esmâ bint Ümeys¸ Ümmü Habîb¸ Ümâme bint Ebi’l-Âs¸ Ümmü Sa’d bint Urve¸ Ümmü’l-Veled


Akrabaları : Hz. Peygamber (s.a.v) ile amca çocuklarıdır. Cafer’in kardeşidir.


Oğulları : Hasan¸ Hüseyin¸ Muhammed el-Hanefiyye¸


Kızları: Zeyneb¸ Ümmü Külsûm¸


Kabilesi : Kureyş’in Haşimî kolundan


  İslam’a girişi : İslâm’ı ilk kabul eden çocuktur.


Sohbet süresi : 23 yıl


Rivayeti : 586


Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine¸ Kufe


Mesleği  : Ticaret¸ Yemen Valiliği¸ Halifelik


Hicreti : Medine


Savaşları : Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte Bedir¸ Uhud¸ Hendek¸ Hayber¸ Tebük gibi birçok savaşa katılmıştır. Sonrasında da birçok savaşta aktif yer almıştır.


Görevleri : Sancaktarlık¸ vahy kâtipliği¸ Medine’de vekillik¸ hac emirliği¸ Peygamberimizin gasli¸ halifelik


Fizikî yapı  :


Mizacı : Şakayı¸ mizahı severdi.


Ayrıcalığı : Hz. Peygamber (s.a.v) onu himayesinde yetiştirmiş¸ Medine’de önce kendisine kardeş olarak seçmiş¸ sonra damat yapmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v)’in soyu onun oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le devam etmiştir. Aşer-i mübeşşeredendir. İlmi¸ belağatı¸ hitabeti çok güçlüdür.


Ömrü : 61


Ölüm yılı  : H. 40.


Ölüm yeri  : Kufe (Irak-Necef)


Ölüm sebebi : Haricîlerden Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında yaralanmış¸ aldığı yaranın tesiriyle iki gün sonra vefat etmiştir.


Hakkında  : Hz. Peygamber (s.a.v) ona: “Sen¸ bendensin¸ ben de sendenim” buyurmuştur. Hz. Ömer: “Hz. Peygamber¸ Ali’den hoşnut olarak vefat etti” demiştir.


Hadisleri  :


Sözleri : “Her şey azaldıkça¸ ilim ise arttıkça kıy­metlenir.” “Kişi bilmediğinin düşmanıdır” “İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanacak­lardır.”


 


 


Kaynaklar: İstîâb¸ no: 1871¸ s. 522-5431; İsâbe¸ II. 507-510; Üsd¸ IV. 91-125; DİA¸ II. 371-378; Müsned¸ IV. 339¸ V. 52; Sahabiler Ansiklopedisi¸ 79-83; Buhari¸ Fedail 9.

Sayfayı Paylaş