EL-‘AKRA’ B. HÂBİS الأقرع بن حابس

Somuncu Baba

Mescid-i Nebevî’ye girerek¸ “Ey Muhammed¸ dışarı çık­sana!” diye bağıranlar arasındaydı ve onlar hakkında: “Hücrelerin arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi şüphesiz onlar için daha iyi olurdu” meâlindeki 49/Hucurât¸ 4-5. ayetler indi.

Adı  : Firâs.


Lakabı  : Akra’. Kel olduğu için Akra’ lakabıyla tanındı.


Doğum yılı : Tesbit edilemedi.


Doğum yeri  : Tesbit edilemedi.


Baba adı  : Hâbis b. İkâl b. Muhammed et-Temîmî


Anne adı  : Tesbit edilemedi.


Eş(ler)i  : Tesbit edilemedi.


Akrabaları : Sahâbeden Leylâ bint Hâbis¸ Akra’ın kızkardeşidir.


Oğulları : Rivâyetlerde on oğlu olduğu geçmekteyse de isimlerini tesbit edemedik.


Kızları : Tesbit edilemedi.


Kabilesi : Temîm


  İslam’a girişi: H. 8. Daha önce Mecûsî idi.


Sohbet süresi: 2-3 yıl


Rivâyeti : 1


Yaşadığı yer : Medîne¸ Kûfe¸ Basra¸ Şam¸ Mekke.


Mesleği  : Ticaret


Hicreti : Medîne


Savaşları : Mekke’nin fethine¸ Huneyn Gaz­vesi’ne ve Tâif Muhasarası'na katıldı. Hz. Ebû Bekir döneminde de birçok savaşlara ve fetihlere katıldı¸ aktif rol oynadı.


Görevleri : Câhiliye döneminde hakemlik yapar¸ adaletle hük­mederdi. Kavminin Müslüman olmasında ve bağlılıklarını sürdürmelerinde önemli rol oynadı.


Fizikî yapı  : Kel idi.


Mizacı : Sert mizaçlıydı¸ cesur ve başarılı bir ku­mandandı.


Ayrıcalığı : Temim kabilesinin reislerindendi. Hz. Peygamber'in kalplerini İslâm'a ısındır­mak için çokça ganimet verdiği şahıslar (müellefe-i kulûb) arasın­daydı. Ona Huneyn ganimetlerinden yüz deve verdiği gibi¸ Hz. Ali’nin Yemen’den getirdiği altın külçeden de pay verdi.


Ömrü : 70 civarında olmalı.


Ölüm yılı  : H. 33.


Ölüm yeri  : Yermuk (?)


Ölüm sebebi : Yermuk Savaşında (H. 12) on oğluyla birlikte öldürüldüğüne dair rivayetler var ise de¸ vefat yılı ile bu rivayet uyuşmamaktadır.


Hakkında  : Mescid-i Nebevî’ye girerek¸ “Ey Muhammed¸ dışarı çık­sana!” diye bağıranlar arasındaydı ve onlar hakkında: “Hücrelerin arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi şüphesiz onlar için daha iyi olurdu” meâlindeki 49/Hucurât¸ 4-5. ayetler indi.  


Bir gün Hz. Peygamber'in¸ torunu Hasan'ı öptüğünü gören Akra' buna hayret etmiş ve kendisinin on çocuğu olduğunu¸ fakat hiçbirini öpmediğini söylemişti. Bunun üzerine Allah Rasulü¸ “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu.


Haccın farz olduğunu teb­liğ eden Hz. Peygamber'e¸ “Her yıl mı haccedeceğiz?” diye sorması üzerine¸ “Ey iman eden­ler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek hususları sormayın.” meâlindeki âyet de onun hakkında inmiştir.


Hadisleri  : Peygamberimizin odalarının arkasından bağırmış ve “Ey Muhammed! Benim övdüğüm kimse aziz¸ yerdiğim ise zelil olur.” demiş¸ bunun üzeri­ne Hz. Peygamber de¸ “Bu¸ sadece Allah'a mahsustur.” buyurmuştu.


 


Kaynaklar: İstîâb¸ no: 98¸ s. 65; İsâbe¸ I. 58-59; Üsd¸ I. 128-130; DİA¸ II. 285; Müsned¸ II. 269¸ III. 488.


 

  Bir sonraki sahabî: el-Alâ b. El-Hadramî العلاء بن الحضرمي

Sayfayı Paylaş