ADİY B. HÂTİM عدي بن حاتم

Somuncu Baba

Hz. Ömer’in halifeliği sırasında yanına gelip: “Sanırım beni tanıyamadın?” deyince Hz. Ömer: “Seni nasıl tanımam? Resulullah’ın (s.a.v) yüzünü ilk ağartan¸ aydınlatan zekât Tay Kabilesinin zekâtı idi. Ben seni tanırım. Başkaları inkâr ederken sen iman etmiştin. Başkaları arkalarını dönüp giderken sen gelmiştin. Başkaları ahde vefasızlık ve hıyanet ederken¸ sen vefakârlık etmiştin” dedi. Adiy: “Bana bu iltifatın yeter ey müminlerin emiri!” dedi.

Adı  : Adiy


Doğum yılı : M. 568.


Doğum yeri  : Tebük’ün doğu tarafları.


Baba adı  : Hâtim b. Abdullah et-Tâî


Anne adı  : Nevvâr bint Remle / Sermele.


Eş(ler)i  : Tespit edilemedi.


Akrabaları : Seffâne kızkardeşidir.


Oğulları : Adiy¸ Muhammed¸ Yezid¸ Abdullah¸ Vatî’


Kızları  : Bir kızı vardı¸ Amr b. Hureys ile evliydi.


Kabilesi : Tayy


  İslam’a girişi : H. 7. veya 9. yılı.


Sohbet süresi  : 2-3 yıl.


Rivayeti : 66


Yaşadığı yer : Medine¸ Kufe.


Mesleği  : Tay kabilesinin reisiydi. Avcılık yapmaktaydı ve Hz. Peygamber (s.a.v)’e av ile ilgili çeşitli sorular sormuştu.


Hicreti : Medine.


Savaşları : Hz. Ebu Bekir devrinde Suriye¸ Hz. Ömer devrinde ise Halid b. Velid ile birlikte Irak taraflarında birçok savaşlara katıldı. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali’nin sancaktarlığını yaptı.


Görevleri : Tayy ve Esed Oğulları’ndan zekât tahsil görevi. Savaşlarda Halid b. Velid’in yardımcılığını yaptı.


Fiziki yapı  : Cemel Savaşında bir gözünü kaybetti.


Mizacı : Cömert¸ cesur¸ soylu¸ hitap ve yönetim bakımından güçlü¸


Ayrıcalığı : Uzun yaşayan sahabilerdendir.


Ömrü : 120


Ölüm yılı  : H. 67.


Ölüm yeri  : Kufe.


Ölüm sebebi : Yaşlılık.


Hakkında  : Hz. Ömer’in halifeliği sırasında yanına gelip: “Sanırım beni tanıyamadın?” deyince Hz. Ömer: “Seni nasıl tanımam? Resulullah’ın (s.a.v) yüzünü ilk ağartan¸ aydınlatan zekât Tay Kabilesinin zekâtı idi. Ben seni tanırım. Başkaları inkâr ederken sen iman etmiştin. Başkaları arkalarını dönüp giderken sen gelmiştin. Başkaları ahde vefasızlık ve hıyanet ederken¸ sen vefakârlık etmiştin” dedi. Adiy: “Bana bu iltifatın yeter ey müminlerin emiri!” dedi.


Hadisleri  : “Yarım hurma vererek de olsa¸ cehennemden sakının! Onu da bulamazsanız¸ bari güzel söyleyerek sakının!” “Kim yemin eder de yemini bozmayı daha hayırlı görürse¸ o hayrı yapsın¸ yeminine de kefaret versin.”


 


 


Kaynaklar: Tabakat¸ IV. 57-59; İsâbe¸ II¸ 468-9; Üsd¸ IV. 8-10; Nubela¸ III. 162-5; DİA¸ I. 380; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 68-70; Müsned¸ IV. 257¸ 378)


 


Bir sonraki sahabî: Âiz b. Amr عائذ بن عمرو

Sayfayı Paylaş