ABDÜYÂLÎL B. AMR عبدياليل بن عمرو

Somuncu Baba

Sakif kabilesi¸ anlaşma yapması için onu Medine’ye tek başına göndermek istemişlerdi. Ancak o bundan korktu ve onu beş kişiyle birlikte gönderdiler. Hepsi de Müslüman oldular. Döndüklerinde de kavimleri Müslümanlığı seçti. Faiz almayı yasaklayan Bakara suresinin 278. ayeti¸ o ve arkadaşları hakkında indi. Muğire b. Şube onlar hakkında: “İslâm’ı onlardan daha sahih¸ Allah’a ve Kitabı’na karşı hile yapmaktan onlardan daha uzak kimse bilmiyorum” demiştir.

Adı  : Abdüyâlîl


Doğum yılı : Tesbit edilemedi


Doğum yeri  : Taif


Baba adı  : Amr b. Uveymir es-Sekafî


Anne adı  : Halide bint Seleme


Eş(ler)i  : Tesbit edilemedi


Akrabaları : Habib¸ Rabia ve Mes’ud b. Amr¸ kardeşleridir.


Oğulları : Kinane¸ Rabia


Kızları  : Tesbit edilemedi


Kabilesi : Sakîf


İslam’a girişi: H. 9. senesi Ramazan ayında


Sohbet süresi: 1 yıl


Rivayeti : Yok


Yaşadığı yer : Taif


Mesleği  : Eşraftan¸ ticaret¸ ziraat…


Hicreti : Tespit edilemedi


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Hz. Peygamber ile anlaşma yapmak üzere gelen heyetin başkanıydı.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Tespit edilemedi


Ayrıcalığı : Sakif kabilesinin ileri gelenlerindendi. Hz. Peygamber¸ davet amacıyla Taif’e gittiğinde¸ O’na karşı çıkıp alay eden¸ sonra da çocukları kışkırtan üç kardeşten birisiydi. Hz. Meymune’nin¸ eski eşiydi.


Ömrü  : Yaşlı olmalı


Ölüm yılı  : Tespit edilemedi


Ölüm yeri : Taif olmalı


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Sakif kabilesi¸ anlaşma yapması için onu Medine’ye tek başına göndermek istemişlerdi. Ancak o bundan korktu ve onu beş kişiyle birlikte gönderdiler. Hepsi de Müslüman oldular. Döndüklerinde de kavimleri Müslümanlığı seçti. Faiz almayı yasaklayan Bakara suresinin 278. ayeti¸ o ve arkadaşları hakkında indi. Muğire b. Şube onlar hakkında: “İslâm’ı onlardan daha sahih¸ Allah’a ve Kitabı’na karşı hile yapmaktan onlardan daha uzak kimse bilmiyorum” demiştir.


Hadisleri  : Yok


Sözleri : Yüce Allah¸ Muhammed (s.a.v)’i peygamber olarak gönderince gökten bazı cisimler atıldı ve bunu gören Taif halkı korkarak: “Gök ehli helâk oldu!” dediler. Gökteki bu şiddetli ateşi ve yıldızları kaymasını görünce kölelerini azat etmeye¸ hayvanlarını salıvermeye başladılar. Bu durumu gören Abduyâlîl onlara şöyle dedi: “Yazıklar olsun size ey Taif halkı! Tutun mallarınızı! Önce yıldızların alâmetlerine bir bakın¸ şayet yerlerinde duruyorlarsa¸ gök ehli helâk olmamış ve (Hz. Peygamber’i kastederek) bu ancak İbn Ebi Kebşe sebebiyle olmuş demektir!” Bunun üzerine Taifliler baktılar ve mallarına sahip çıktılar…  


 


 


Kaynaklar: Tabakat¸ I. 312-314. 57-59; İsâbe¸ II¸ 342¸ I. 307; İstiab¸ II. 446-7; Üsd¸ III. 512; DİA¸ I. 304-305.

Sayfayı Paylaş