103.Sayı
Sayfa:2

DİNÎ PROBLEMLERİN PRATİK ÇÖZÜMÜ: FETVÂ

Somuncu Baba

"Dört mezhepten birinin imamı olan İmam Mâlik kendisine sorulan kırk sekiz sorunun otuz ikisine¸ "Bilmiyorum" diye cevap vermiş ve bu… Devamını oku

ONYEDİNCİ HADİS

Somuncu Baba

“Rabbin kula en yakın olduğu vakit¸ gecenin son kısmındadır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse¸ öyle ol.” أَقْرَبُ ماَ… Devamını oku

SULTAN FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİNDE "İNSAN"

Somuncu Baba

"Fatih¸ geleneklere uygun olarak İstanbul'da bulunan bazı Bizans kiliselerini camiye dönüştürmüş ve bunlara ait gelirleri kurmuş olduğu vakıflara tahsis etmiştir…. Devamını oku

ŞİDDETİN PSİKO-TEOLOJİSİ

Somuncu Baba

"Şiddet neyi sembolize eder? Kestirme yoldan gitmeyi¸ yani eğmeden kırmayı; diğer yolları bilmemeyi¸ yani cehaleti; bebeklik dönemini¸ ya da insanlığın… Devamını oku

ŞİDDET: PROBLEMİ PROBLEMLE ÇÖZME

Somuncu Baba

"TV ve gazetelerde zaman zaman rastladığımız cinnetin ve şiddetin sadece yoksulluk gibi ekonomik faktörlerle açıklanması yaklaşımı kanaatimizce sorunlu bir yaklaşımdır…. Devamını oku

GENÇLER VE ŞİDDET

Somuncu Baba

"Aslında ergenlik ve gençlik çağında bulunan bir kişinin öfkeli oluşu normal sayılabilir. Çünkü bağımsızlık mücadelesi içindedir ve emirlere uymayacağının¸ farklı… Devamını oku

EL-CEBBÂR

Somuncu Baba

“Mahlûkatı¸ irâdesine uymaya zorlayan¸ dilediğini yaptırmaya güç yetiren¸ yaratıkların noksanlarını düzelten ve işlerini ıslah eden O'dur." el-Cebbâr¸ "cebr" kökünden¸ mübalağalı… Devamını oku

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ (K.S)

Somuncu Baba

İbrahim Hakkı hazretleri¸ babasının vefatından sonra hocasının emriyle Erzurum'a gitti. Amcalarının da teşvikleriyle sekiz sene ilim tahsil etti. Burada tahsilini… Devamını oku

İSTANBUL'UN FETHİ VE FATİH

Somuncu Baba

"6 Nisan 1453 Cuma günü namaz sonrası 300.000 asker ve 120 parça donanmadan meydana gelen fetih ordusu ile karadan ve… Devamını oku

REKABETTEN ŞİDDETE SPOR

Somuncu Baba

"Doğal olarak spordaki şiddet olayları toplumu tedirgin ediyor¸ aileleri endişeli kılıyor. Toplum medyadan etkileniyor¸ sert ve kin kusan yazılar ve… Devamını oku