ABDULMUTTALİB B. RABÎA عبدالمطلب بن ربيعة

Somuncu Baba

Abbas ile babasının teşvikleriyle¸ Fazl b. Abbas ile birlikte Hz. Peygamber’e gelerek¸ evlenmek istediklerini belirterek düğün masrafları için zekat toplama memurluğu talep etmişti. Ancak Peygamberimiz kendi yakınlarından oldukları için buna sıcak bakmadı ve onlara görev vermedi. Hz. Peygamber’in önerisi üzerine¸ amcası Nevfel b. Hâris’in veya Ebû Süfyan’ın kızıyla evlendi. Allah Rasulü bu nikahların bereketli olması için onlara dua etti ve kendi payına düşen 1/5’ten onlara verilmesini emretti.

Adı  : Abdulmuttalib veya sadece Muttalib.


Doğum yılı : Hicretten birkaç yıl önce olsa gerek


Doğum yeri  : Mekke veya Medine


Baba adı  : Rabîa b. el-Hâris el-Hâşimî


Anne adı  : Ümmü’l-Hakem bint Zübeyr


Eş(ler)i  : Nevfel b. Hâris’in veya Ebû Süfyan’ın kızı¸ Ümmü’l-benîn bint Hamza b. Malik¸ Bintu Umeyr bint Mâzin


Akrabaları : Annesi¸ Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr’in kızıdır. Peygamberimizin amcazadelerindendir.


Oğulları : Muhammed¸ (Ümmü’l-benîn bint Hamza b. Malik’ten)¸ Abdullah¸


Kızları  : Erv⸠(Bintu Umeyr bint Mâzin’den)


Kabilesi : Kureyş


  İslam’a girişi : Doğuştan


Sohbet süresi : Gençlik yıllarına kadar


Rivayeti : 3-5 rivayet


Yaşadığı yer : Hz. Ömer’in hilafetine kadar Medine. Sonra Dımaşk’a göçtü ve orada büyük bir ev yaptırdı.


Mesleği  : Ziraat veya ticaret olmalı.


Hicreti  : Tespit edilemedi


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Zekat toplama görevi talep ettiği halde bu verilmemiştir.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Tespit edilemedi


Ayrıcalığı : Tespit edilemedi


Ömrü : Tahminen 70’e yakın.


Ölüm yılı  : H. 61 veya 62.


Ölüm yeri  : Dımaşk. Cenaze namazını Muaviye kıldırmıştır.


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında  : Abbas ile babasının teşvikleriyle¸ Fazl b. Abbas ile birlikte Hz. Peygamber’e gelerek¸ evlenmek istediklerini belirterek düğün masrafları için zekat toplama memurluğu talep etmişti. Ancak Peygamberimiz kendi yakınlarından oldukları için buna sıcak bakmadı ve onlara görev vermedi. Hz. Peygamber’in önerisi üzerine¸ amcası Nevfel b. Hâris’in veya Ebû Süfyan’ın kızıyla evlendi. Allah Rasulü bu nikahların bereketli olması için onlara dua etti ve kendi payına düşen 1/5’ten onlara verilmesini emretti.


Hadisleri  : “Kişinin amcası¸ babasının yarısıdır.”


Sözleri: Memuriyet talebi için geldiğinde Hz. Peygamber’e şöyle demişti: “Ey Allah’ın Rasulü! Sana¸ bize şu zekatları toplama işini vermen ve böylece diğer insanların yararlandığı gibi bizim de oradan biraz yararlanmak¸ o insanların sana karşı yaptıklarını yapmak için geldik”.


 


Kaynaklar: Tabakat¸ IV. 57-59; İsâbe¸ II¸ 430; İstiab¸ II. 447; Üsd¸ III. 508-509; Nubela¸ III. 1112-113; DİA¸ I. 273-274; Müsned¸ IV. 164-166.

Sayfayı Paylaş