ABDURRAHMÂN B. ZEYD عبد الرحمن بن زيد

Somuncu Baba

Dedesi onu huzuruna getirince Hz. Peygamber ona bakmış¸ kimin çocuğu olduğunu sormuş ve ardından “Bunun kadar küçük doğmuş bebek görmedim” buyurmuştur. İşin ilginç tarafı¸ büyünce en uzun ve kalıplı biri olmuştur.

Adı  : Asıl adı Muhammed imiş¸ Hz. Ömer Abdurrahmân şeklinde değiştirmiş.


Künyesi  : Tespit edilemedi. 


Doğum yılı : H. 5 senesi.


Doğum yeri  : Medine.


Baba adı  : Zeyd b. el-Hattâb el-Kuraşî.


Anne adı : Lübâbe bint Ebî Lübâbe.


Eş(ler)i : Ümmü Ammâr¸ Fâtıma bint Ömer¸ Meymûne bint Bişr¸ Sevde bint Abdullah¸


Akrabaları : Hz. Ömer’in kardeşinin oğludur.


Oğulları : Ömer (Ümmü Ammâr’dan)¸ Abdullah¸ (Fâtıma bint Ömer’den) Abdulaziz¸ Abdulhamîd¸ (Meymûne bint Bişr’den)¸ Esîd¸ Ebû Bekr¸ Muhammed¸ İbrahim (Sevde bint Abdullah’tan)¸ Abdulmelik¸ (Ümmü Veled’den).


Kızları : Ümmü Cemîl¸ Ümmü Abdullah¸ (Meymûne bint Bişr’den)¸ Ümmü Amr¸ Ümmü Humeyd¸ Hafsa¸ Ümmü Zeyd (farklı Ümmü Veled’lerden).


Kabilesi : Kureyş.


İslâm’a girişi  : Doğuştan.


Sohbet süresi  : Hz. Peygamber vefat ettiğinde altı yaşında bir çocuktu.


Rivayeti : Sahabeden bazı rivayetleri var.


Yaşadığı yer  : Medine¸ Mekke.


Mesleği  : Valilik.


Hicreti : Yok.


Savaşları : Tespit edilemedi.


Görevleri : Yezid b. Muaviye döneminde uzun süre Mekke valiliği yapmıştır; fakat Abdullah b. Zübeyr taraftarı olduğu anlaşılınca bu görevden alınmıştır.


Fiziki yapı  : Çok uzun boylu ve yakışıklıydı. Babası Zeyd’e benzerdi. Bundan dolayı amcası Ömer¸ onu çok sevmiş ve kızı Fâtıma ile evlendirmiştir.


Mizacı  :


Ayrıcalığı : Abdurrahman doğunca anne tarafından dedesi Ebû Lübâbe onu alıp Hz. Peygamber’e götürmüş¸ O da yediği hurmadan bir miktar alarak onun ağzına koymuş¸ başını okşamış¸ sonra da onun için dua ederek Allah’tan bereket dilemiştir.


Ömrü : 66.


Ölüm yılı  : H. 71.


Ölüm yeri  : Medine. Vefat ettiğinde çok kalabalık olur diye¸ cenazeyi gece kaldırmak istemişlerdi.


Ölüm sebebi  : Yaşlılık.


Hakkında  : Dedesi onu huzuruna getirince Hz. Peygamber ona bakmış¸ kimin çocuğu olduğunu sormuş ve ardından “Bunun kadar küçük doğmuş bebek görmedim” buyurmuştur. İşin ilginç tarafı¸ büyünce en uzun ve kalıplı biri olmuştur.


Hadisleri  : Ertesi günün bayram olup olmadığı belli olmayan “şek” günü halka hitap etmiş ve şöyle demişti: Ben Rasulullah’ın (sav) ashabıyla beraber bulundum ve bu konuyu onlara sordum. Onlar bana Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu söylediler: “Hilâli görünce oruca başlayın¸ tekrar hilâli görünce de orucu bırakın (Bayram yapın).”


Sözleri : Valilik yaptığı günlerde Yezid ile bir süre beraber olduktan sonra huzurundan çıkınca: “Bunun yanında hayır yok. Yanına yaklaştım ve kendisiyle konuştum¸ onun aklını beğenmedim.” demişti.


 


 


Kaynaklar: Tabakat¸ V. 49-51; İstiab¸ II. 425; Üsd¸ III. 450-451; Nubela¸ III. 331-359; DİA¸ I. 177; Nesâî¸ Sıyâm 8. عبدالمطلب بن ربيعة Sonraki sahabi: Abdulmuttalib b. Rabîa

Sayfayı Paylaş