“SİBİRYA'DAN ANADOLU'YA TAŞTAKİ TÜRKLER”

Somuncu Baba

Eserin sonunda verilen yol haritasına göre taşlarda saklanan gizemli tarihi bulma yolculuğu Sibirya'da bulunan Ulan-Ude'deki müzeden başlıyor¸ Lena Nehri ile devam ediyor. Bundan sonra Moğolistan'da 10¸ Rusya'da 2¸ Gorno Altay'da 8¸ Hakasya'da 4¸ Tuva'da 9¸ Kazakistan'da 4¸ Kırgızistan 9¸ Azerbaycan'da 3 ve Türkiye'den Kars Kağızman'da 3¸ Erzurum'da 1¸ Erzincan'da 2¸ Ordu'da 1¸ Hakkâri'de 2 ve Şanlıurfa¸ Antalya¸ Kütahya¸ Eskişehir ve İzmir'den birer bölgede saha araştırması yapılıyor.

Kurgu ile tarih oluşturulamaz. Bu hüküm¸ edebiyat tarihi ve dil tarihi için de geçerlidir. Tarih¸ belge ister¸ delil ister. Bunun dışındaki her türlü malumat çürük ve temelsizdir.


Servet Somuncuoğlu¸ dört yıl boyunca 150 bin km. yol kat ederek Türk tarihini ve özellikle Türk dili tarihini değiştirecek bir çalışmaya imza attı. 138 günlük saha çalışması ile hazırlanan bir programı TRT'de izlemiştik. “Karlı Dağlardaki Sır” ismiyle yayınlanan program hepimizin dikkatini çekmişti. Programı TRT'de büyük bir heyecanla izlerken bir yandan da bu görüntü ve belgelerin sadece TRT arşivlerinde kalacağı düşüncesinden kurtulamamıştık. Ne de olsa ses ve görüntü bir müddet sonra hafızalardan uçacaktı. Somuncuoğlu¸ TRT'de yayınlanan programda vermek istediklerinin daha fazlasını bir kitapta toplamak suretiyle¸ yaptığı çalışmaları da kalıcı hâle getirmiş: Kitabın adı “Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler”. Eser¸ A-Z Yapı İnşaat'ın katkılarıyla basılmış. (2008 İstanbul) Eser¸ şömizli kapağı bezle kaplanmış¸ 31×30 ebadında¸ renkli fotoğraflarla 543 sayfalık dev bir belgesel özelliği taşıyor. Yazılar Türkçe ve İngilizce hazırlanmış. Sayfanın sol tarafında metinlerin Türkçesi¸ sağ tarafında ise İngilizcesi verilmiş.


Servet Somuncuoğlu¸ dünyanın çeşitli bölgelerinde izini sürdüğü kaya resimlerinden yola çıkarak çok önemli bulgular elde ediyor. Çoğumuzun sadece bugün Moğolistan'da bulunan Orhun Âbidelerinde gördüğü Göktürk Alfabesinin kullanıldığı başka taşların olduğunu keşfediyor.


Sibirya'dan Anadolu`ya Taştaki Türkler'de Rusya¸ Kazakistan¸ Kırgızistan¸ Moğolistan¸ Azerbaycan ve Türkiye'deki kaya resimlerinin nefis fotoğrafları bulunuyor. Yazar¸ kayaların üzerindeki bu resimlerin bütünündeki benzerliğe dikkat çekiyor. Demek ki atalarımız her gittiği yere silinmeyecek bir damga vurmuşlar. Eserde birtakım bilgiler ve bu bilgileri destekleyen yüzlerce resim var. Resimlerin üzerindeki yazılar Türklerin ilk ve tek millî alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmış. Yapılan araştırmalara göre 65 ayrı alandan çekilen kaya resimlerinin tarihi¸ MÖ 14. bin yıla kadar uzanıyor. Hâlbuki biz¸ dil ve edebiyat tarihimizi Göktürk alfabesinin ilk örnekleri sayılan Göktürk kitabelerinin yazım tarihi olan 8. asra kadar götürebiliyorduk.


Servet Somuncuoğlu'nun bu çalışması dil ve edebiyat tarihine ait bilgilerin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Zira bu belgeler ve fotoğraflar Türk tarihinin bugünkü bilgilerle bize karanlık gelen dönemlerini aydınlatıyor. Demek ki Türk milletinin Asya'daki serüveni binlerce yıl daha eskiye dayanıyor.


Kaya resimlerinin Anadolu'daki dağılımına bakıldığı zaman da bilinen bir ezberin bozulması gerekir. O da şu: Türklerin Anadolu'daki tarihi Selçuklulardan daha eski bir zamana tekabül ediyor. Yani Türkler Anadolu'nun kapısını 1071 Malazgirt savaşından önce açmışlar. Bu konuyla ilgili olarak¸ eserin genel danışmanlığını da üstlenen Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Bilinen Tarihin Şafağında Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekânda Yeri” başlıklı yazısının bir yerinde şöyle diyor: “Bilinen tarih bilgilerinin verdiği sonuçlardan çıkarsama yapılırsa¸ ya da bu bilgilerin dinamiğinden hareket edilirse¸ aynı göç yolları üzerinden Türklerin en eski atalarının Anadolu'ya geldiği kabul edilmektedir. Bu çok basit bir teori gibi görünse de Avrasya coğrafyasında gelişen Türk tarihinin temel dinamikleri böyle bir sonucu çıkarsamaktadır. Arkeolojik belgeler¸ özellikle kaya resimleri Türklerin ilk atalarının Anadolu'ya geldiğini göstermektedir.” (s. 23)


Eserin sonunda verilen yol haritasına göre taşlarda saklanan gizemli tarihi bulma yolculuğu Sibirya'da bulunan Ulan-Ude'deki müzeden başlıyor¸ Lena Nehri ile devam ediyor. Bundan sonra Moğolistan'da 10¸ Rusya'da 2¸ Gorno Altay'da 8¸ Hakasya'da 4¸ Tuva'da 9¸ Kazakistan'da 4¸ Kırgızistan 9¸ Azerbaycan'da 3 ve Türkiye'den Kars Kağızman'da 3¸ Erzurum'da 1¸ Erzincan'da 2¸ Ordu'da 1¸ Hakkâri'de 2 ve Şanlıurfa¸ Antalya¸ Kütahya¸ Eskişehir ve İzmir'den birer bölgede saha araştırması yapılıyor.


Kitabın başında yazar Servet Somuncuoğlu'dan başka Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın “Bilinen Tarihin Şafağında Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekânda Yeri”¸ Prof. Dr. Dmitriy D. Vasilev'in “Geçmişten Gelen Sesler”¸ Sencer Divitçioğlu'nun “Tarihle Kucaklaşma”¸ Özcan Yüksek'in “Güneş Başlı İnsanlar” ve Ersin Alok'un “Kaya Resimlerine Bakış” isimli makaleleri dikkat çekiyor.


Netice olarak şunları söyleyelim: Sayın Servet Somuncuoğlu yaptığı uzun araştırmalarının semeresini hem bir TV programı hem de büyük ölçüde belgeye dayalı dev eserini bilim dünyasıyla paylaştı. Bu çalışmanın yankısı¸ henüz tam anlamıyla alındığı söylenemez; fakat özellikle tarihçilerin¸ dilcilerin ve edebiyat tarihçilerinin konuya daha fazla duyarsız kalamayacakları da bir gerçek.


Şahsen beni en çok sevindiren ve heyecanlandıran hâdise ise böyle güzel bir çalışmaya Avrupalı ilim adamlarından önce bir Türk'ün imza atmış olmasıdır. Servet Somuncuoğlu'nu tebrik ediyor¸ yeni çalışmalarında başarılar diliyoruz.


   (Servet Somuncuoğlu¸ Sibirya'dan Anadolu'ya TAŞTAKİ TÜRKLER¸ A-Z Yapı İnşaat Kültür Yayınları¸ İstanbul¸ Mayıs 2008)


 


Sadaka Taşları


Nidayi SEVİM


Kitapdostu Yayınları


Tel: 0212 293 64 45


 


İlaveli Esmârü't-Tevârîh Maa Zeyl


Mehmed Şemî Efendi


Ukde Yayınları


Tel: 0344 225 13 00


 


Dulkadir Eyaletinin Kuruluşu ve Gelişmesi


Dr. İsmail ALTINÖZ


Ukde Yayınları


Tel: 0344 225 13 00


 


Geleneğin İzinde


Bekir OĞUZBAŞARAN


Laçin Yayınları


Tel: 0352 222 19 40


 


Son İmparator


İsmail ÇOLAK


Nesil Yayınları


Tel: 0212 551 32 25

Sayfayı Paylaş