ABDURRAHMÂN B. UDEYSعبد الرحمن بن عديس

Somuncu Baba

Hudeybiye’de bulunması hasebiyle şu ayetin kapsamına o da girmektedir: “Ağaç altında sana bey’at etmeleri dolayısıyla Allah müminlerden hoşnut olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş¸ üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih vermiştir.” (Fetih¸ 48/18) Hz. Osman’ı muhasara eden komutan olarak insanlara namazı o kıldırmış ve hakkında fitnenin başı anlamında “Fitne imamı” denilmiştir.

Adı  : Abdurrahman


Künyesi  : Tespit edilemedi


Doğum yılı : Tespit edilemedi


Doğum yeri  : Tespit edilemedi


Baba adı  : Udeys b. Amr el-Belevî


Anne adı : Tespit edilemedi


Eş(ler)i : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Tespit edilemedi


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi : Belî/Belevî


İslam’a girişi  : Hudeybiye’de bulunduğuna göre H. 6. seneden evvel olmalı


Sohbet süresi : 5-6 seneden fazla olmalı


Rivayeti : 2


Yaşadığı yer  : Medine¸ Mısır¸


Mesleği  : Askerdi ve süvarilerdendi.


Hicreti  : Mısır’a yerleşti.


Savaşları : Mısır’ın fethine katıldı.


Görevleri : Hz. Osman muhasara altındayken beş hafta Cuma namazlarını o kıldırmış.


Fiziki yapı  : Tespit edilemedi


Mizacı : Tespit edilemedi


Ayrıcalığı : Hudeybiye antlaşmasından Hz. Peygamber’e sonra ağaç altında bey’at edenler içerisindeydi. Hz. Osman’a karşı ayaklanarak Mısır’dan gelen 600 kişilik birliğin komutanıydı. Hz. Osman’ı 49 gün muhasara altına alarak öldürdüler. Dönüşte Muaviye’nin adamları tarafından yakalanıp Filistin’de hapsedildi. Hapisten kaçtılarsa da¸ Filistin valisi tarafından tekrar yakalandılar.


Ömrü  : 50 yaşın üzerinde olmalı


Ölüm yılı  : H. 36


Ölüm yeri  : Filistin’in Halil şehrinde.


Ölüm sebebi  : Hz. Osman’ın öldürenlerin başındaki komutan olması


Hakkında : Hudeybiye’de bulunması hasebiyle şu ayetin kapsamına o da girmektedir:  “Ağaç altında sana bey’at etmeleri dolayısıyla Allah müminlerden hoşnut olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş¸ üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih vermiştir.” (Fetih¸ 48/18) Hz. Osman’ı muhasara eden komutan olarak insanlara namazı o kıldırmış ve hakkında fitnenin başı anlamında “Fitne imamı” denilmiştir.


Hadisleri  : Rasulullah’ı şöyle derken işittim: “Bir takım insanlar¸ tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar.”


Sözleri : Cuma hutbesinde muhasara altındaki Hz. Osman’ın aleyhinde konuşmuştur. Hapisten kaçtığında yakalanınca¸ “Allah’tan kork! Benim kanıma girme! Ben ağaç altında Hz. Peygamber’e bey’at etmiş bir sahabiyim!” dediyse de¸ kendisine “Halil dağında çok ağaç var!” denildi ve öldürüldü.


 


Kaynaklar: Tabakat¸ VII. 366-7; İstiab¸ II. 411; Üsd¸ III. 474; İsabe¸ II. 411; DİA¸ I. 176; Ahmed¸ Müsned¸ V. 38¸ 61-63; El-Mu’cemu’l-Evsat¸ III. 322.


 


Sonraki sahabi: Abdurrahmân b. Zeydعبد الرحمن بن زيد

Sayfayı Paylaş