BİŞR B. AKRABE EL-FİLİSTİNÎ

Somuncu Baba

Bişr b. Akrabe'yi şöyle derken
işittim: "Babam¸ Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı
bir savaşta şehit düşmüştü.


Adı : Bahîr veya Buceyr idi¸ Hz. Peygamber Bişr veya Beşîr olarak değiştirdi.


Künyesi : Ebu'l-Yemân


Lakabı : Filistin¸ Filistinî


Doğum yılı : Hicret yıllarında olsa gerek


Doğum yeri : Yesrib (Medine)


Baba adı : Akrabe (Uhud Savaşı'nda şehit ştü)


Anne adı : Tespit edilemedi


Eş(ler)i : Tespit edilemedi


Akrabaları : Tespit edilemedi


Oğulları : Abdullah¸ Ukbe


Kızları : Tespit edilemedi


Kabilesi : Cüheyne


İslam'a girişi : Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde


Sohbet süresi: Takriben 10 yıl


Rivayeti : 2


Yaşadığı yer : Medine¸ Şam¸ Remle ve Filistin


Mesleği : Memur


Hicreti : Şam¸ Remle ve Filistin


Savaşları : Tespit edilemedi


Görevleri : Tespit edilemedi


Fiziki yapı : Tespit edilemedi


Mizacı : Duygusal ama akıllı¸ müttakî ve ık sözlü biri.


Ayrıcalığı : Uhud yetimi idi ve Hz. Peygamber ile Hz. Aişe ona manevi ana-babalık etti


Ömrü : 85 civarında


Ölüm yılı : H. 85


Ölüm yeri : Tespit edilemedi


Ölüm sebebi : Yaşlılık


Hakkında : Bişr b. Akrabe'yi şöyle derken işittim: "Babam¸ Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı bir savaşta şehit düşmüştü. Birgün Peygamber (s.a.v) yanıma uğradı ve ben


ağlamaktaydım. Benim başımı okşadı ve ağlamamamı istedi ve buyurdu ki:


Benim¸ senin baban¸ Aişe'nin de annen olmasını istemez misin? Bunu duyar duymaz ben:


-Anam babam sana feda olsun elbette isterim ey Allahın Rasulü dedim."


Hadisleri : Abdulmelik b. Mervân¸ Amr b. Saîd b. el-Âs vefat edince Beşîr'e: "Ey Ebu'l-


Yemân¸ bugün senin konuşmana ihtiyaç duymaktayım¸ kalk konuş!" deyince: "Ben Rasulullah (s.a.v)'ı şöyle derken işittim: "Kim sırf gösteriş ve kendini duyurmak amacıyla konuşursa¸ Allah onu kıyamet gününde gösteriş ve kendini duyurma mahallinde durdurur" dedi (ve teklifi kabul etmedi.)


Sözleri : Hz. Peygamber eliyle başımı okşadı. Peygamberimizin başıma dokunduğu yerlerdeki saçlar siyah kaldı¸ diğer yerler ise ağardı. Dilimde de kekemelik vardı. Hz. Peygamber okudu ve düzeldi.


Kaynaklar: Üsd¸ I. 223¸ 233; İstîâb¸ I. 152; İsabe¸ I. 153-154; DİA¸ VI. 4; Sahabiler Ansiklopedisi¸ s. 122-123; Ahmed¸ Müsned¸ III. 500; İbn Tanrıverdî¸ En-Nücûmu'z-Zâhira¸ I. 84; Buhârî¸ et-Tarihu'l-Kebir¸ II. 78. no: 1751; İbn Asâkîr¸ Târîhu Dimaşk¸ X. 2988-302.

Sayfayı Paylaş