BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? (EYLÜL 2018)

Bebeklerin Alışkanlıkları

Bebeklerin parmak emme, emzik ve biberon alışkanlıklarından dolayı oluşan open bite açılış ve kapanış bozukluğu, üst kesici dişler ile alt kesici dişlerin birbiri ile temas etmemesi nedeniyle oluşan bir ortodontik bozukluktur. Open bite tedavisi diş teli veya daha ileri vakalarda ortognatik cerrahi ile yapılır.

Dünyamızı Tanıyalım

Dünya’nın iç bölümünde üç ana katman vardır.En içteki bölüme çekirdek denir. Çapı 7 bin kilometre kadar olan çekirdeğin büyük ölçüde nikel ve demirden oluştuğu sanılır. Çok yüksek sıcaklık nedeniyle bu mineraller sıvı haldedir. Ama bilim adamları çekirdeğin ortasında katı bir demir top bulunduğu kanısındadır. Çekirdeği saran, katı kayaçlardan oluşmuş katmana manto denir. Kalınlığı 3 bin kilometreye yaklaşan mantonun üstündeki yerkabuğu da katı kayaçlardan oluşur. Yerkabuğunun kalınlığı kıtaların altında 32, okyanusların altında da 5 kilometre kadardır.

Böcek Gücü

Gergedan böceği boyutlarına kıyasla çok güçlüdür. Kendi ağırlığının 850 katını sırtında taşıyabilir. Bu bir insanın sekiz Afrika fili taşımasına eşittir.

İnanılmaz İnşaatçılar

Termitler (beyaz karınca) yalnızca pirinç boyundadırlar, ama çok büyük yuvalar yaparlar. Çamur ve salya ile 6 metre boyunda, 30 metre genişliğinde yuvalar inşa edebilirler.

Sayfayı Paylaş