HZ. ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM

Eyüp (a.s.) oğlu Bişr diye bilinir.
Adı üzerinde farklı görüşler olmakla birlikte genel kanı onun Eyüp Peygamber’in oğlu olduğu hakkındadır.
“Kefalet sahibi, kısmetli, nasipli” gibi bir manaya gelir, bu da o zamanlarda peygamberlik için düşünülen bir sıfat olsa gerektir. Zülkifl,  Allah’ın kendilerini iki isimle andığı beş peygamberden biridir. Diğerleri de şöyle sıralanabilir: Hz. Yakup-İsrail, Hz. İsa-Mesih, Hz. Yunus-Zünnun, Hz. Muhammet-Ahmet.
Uzun yıllar Şam bölgesinde yaşayan Zülkifl Peygamber hayatı boyunca insanlara Allah’ın birliğini anlatmış, tevhit akidesinin sözcülüğünü yapmıştır. İnsanların bir olan Allah’a inanmaları çok önemlidir.
Tevhit inancı varlığımızın can suyudur!
İbadetlerle şekillenen bir hayata kanun önünde eşitlik, can, mal, akıl, namus ve düşüncenin saygı görmesi hep tevhit aydınlığında gerçekleşebilecek hakikatlerdir.
Zülkifl ismi Kur’an’da iki ayette geçer; “İsmail, İdris ve Zülkifl’i de an, çünkü onların hepsi sabreden kimselerdi.” (21/Enbiya, 85), “İsmail, Elyasa ve Zülkifl’i de zikret çünkü onların hepsi çok hayırlı kimselerdi.” (38/Sad, 48)
Sabır ve hayır, hayatımızı yücelten iki önemli erdemlerdir. Hayatımız boyunca karşımıza çıkan nice olaylarla imtihan oluruz. Fikirlerle uygulama alanı devamlı çatışır, iyiliklerin yapılması esnasında bile olmadık engeller çıkarıldığı görülür. İşte bu durumda aceleci olmamak, düşünceli hareket etmek şarttır. Sabır en başta Allah’ın emirlerini yapmaya nefsi alıştırmakla başlar. Aklın kötü gördüğü şeylerden uzaklaşmakla devam eder ve musibetler karşısında heyecan ile üzüntüye kapılmaktan uzak durmakla kemale/olgunluğa ulaşır. Sabır Kur’an-ı Kerim’de yetmişten fazla geçer. Hayır da Allah’ın emir ve yasaklarının toplamıdır. Bu da farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit dairesi çerçevesinde hayatımıza etki eder. Hayat sabır ve hayır imtihanından başka bir şey değildir.

Sayfayı Paylaş