HZ. LUT ALEYHİSSELAM

Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran’ın oğludur. İsmi Kur’an-ı Kerim’de yedi yerde geçen Lut (a.s.) Hz. İbrahim ile birlikte uzun yolculuklar yapmış, Filistin’e sonra da Mısır’a gitmiş, orada ticaretle uğraşıp zengin olmuştur. Vatan özlemi ağır basınca tekrar Filistin’e dönen amca-yeğen daha sonra farklı bölgelere yerleşerek tebliğ faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Lut (a.s.)  Sodom Şehri’ne peygamber olarak gönderilmiş, onlara dinî hakikatleri anlatmak için uzun çabalar harcamıştır. Ama yine de istediği sonucu bir türlü alamamıştır. Sodom halkı bedenî zevkler edinmiş, çeşitli sapıklıklarla uğraşıp hayatlarını iğrenç hazlarla şekillendirmişlerdir.  Bunu da kendi aralarında yaygınlaştırıp temiz insanları alaya almışlardı.
Lut (a.s) Allah’a şöyle dua etti “Rabb’im, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.” (29/Ankebut, 30)
Bunun üzerine Allahu Teâlâ Hz. Lut’un öğütlerine ve davetine uymayanları cezalandırmak için “elçiler” görevlendirdi. Melekler önce Hz. İbrahim’e uğradılar ve orada Hz. Lut’un kavmini cezalandırmak için geldiklerini söylediler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilir: “Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik. Lut’un ailesi bunun dışındadır. Karısı hariç hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk.”(15/Hicr, 58-60)
Melekler Lut (a.s.)’a geldiler. Hz. Lut onları evinde misafir etti. Sodom halkı Lut (a.s.)’ın evini basarak hayâsız işleri için tehdit ettiler.  Lut (a.s) bunun üzerine “Bu çetin bir gündür.” (11/Hud, 77) dedi. Azgınlaşan Sodom halkı tehditlerini iyice arttırdı Lut (a.s.), “Keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir yere sığınsam.” dedi (11/Hud, 80). Hz. Lut iyice bunalmıştı bunun üzerine melekler; “Ey Lut! Biz Rabb’inin elçileriyiz onlar sana ilişmeyecekler.” (11/Hud, 81) diyerek kendilerini tanıttılar sonra da Hz. Lut’a “Geceleyin bir ara ailenle beraber yola çık karının dışında kimse geri kalmasın. Doğrusu onların başına gelenler onun da başına gelecek. Vadeleri gün doğana kadardır. Gün doğması yakın değil mi?” (11/Hud, 81.) dediler.
Sodom o sabah depremlerle sarsıldı, taş üstünde taş kalmadı, sadece Lut (a.s.) ve inananlar kurtuldular. Onlar da Şam’a doğru yola çıkıp tekrar Hz. İbrahim’in yaşadığı topraklara varıp hayırlı bir ömür sürdüler.

Sayfayı Paylaş