BİR ELİN NESİ VAR, İKİ ELİN SESİ VAR

Sevgili çocuklar;

İnsanlar topluluk halinde yaşarlar. Topluluğun en küçük kurumu ise ailedir. Aile, toplumun temelini oluşturur. Aile, ana, baba ve çocuklardan oluşursa buna çekirdek aile denir. Ailede dede, nine veya başka akraba varsa bu tür ailelere geniş aile denir.

Aile fertlerinin görevleri vardır ve bunlar her zaman bir yardımlaşma ve dayanışma içindedirler. Ailenin düzenli ve mutlu bir biçimde varlığını sürdürmesi, sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularıyla çok yakından ilgilidir.

Hepimiz ailemizin, birlik ve beraberlik içerisinde, mutlu bir biçimde yaşamasını isteriz. Bu nedenle ev işlerinde, temizlikte, alışverişte, ailemizle ilgili her konuda işbölümü yaparak, birbirimize yardımcı olmaya çalışırız.

İslâm dini, insanlar arasında hak ve görevleri belirlemiştir. İnsanların toplum halinde barış içinde yaşamalarını istemiş, toplumsal dayanışmanın ilkelerini koymuştur:

Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın özünde, “iyiliği sevme ve kötülükten kaçınma” duygusu vardır.

Ailemiz arasında yaşadığımız bu duygu, komşularımızla ilişkilerimizde de önemli rol oynar. Komşularımızla ve toplumumuzun diğer fertleriyle de sevgi, saygı ve yardımlaşma duygusunu birlikte yaşarız. Birbirimize yardımcı oluruz. Birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Bu, bir toplum olmanın temel şartıdır.

Millî birlik ve beraberliğimizin temelini de bu duygular oluşturur. Vatanımızın savunulmasında, ülkemizin gelişmesinde yine birlikte hareket eder, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini veririz. Toplumu oluşturan fertler, bütün olarak bir vücuda benzerler.

Vücudumuzun herhangi bir yerindeki ağrı, diğer organlarımızı da rahatsız eder. Millet olarak birbirimizin derdiyle dertlenir, sevinciyle mutlu oluruz.

Toplumsal dayanışmanın yaşanmadığı toplumlarda; anarşi, kargaşa, huzur ve güvensizlik hâkimdir. Böylesi bir ortamda, insanın barış ve mutluluk içerisinde yaşaması mümkün değildir.

Toplumsal dayanışma, bir milleti başarıya, huzur ve mutluluğa götürür. Düzensizliği, anarşiyi önler. Ayrılık duygularını köreltir. Toplumu birlik ve beraberlik içerisinde güçlü kılar. Bu konuda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle demiştir:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

Sevgili çocuklar,

Milletimiz gerektiğinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştir. Türk tarihinde bunun birçok örneği mevcuttur. Milletimiz, aramıza ayrılık ve düşmanlık tohumları ekmeğe çalışanlara fırsat vermemiş ve onların haince hazırlanmış planlarını yerle bir etmişlerdir.

Sayfayı Paylaş