SELAM VERMEK MÜSLÜMANLARIN PAROLASIDIR

Selamlaşma insanlarla iletişim kurmanın ilk adımıdır. Sözlü iletişimler, dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmaları dille iletişim kabul edilir.

Bireyler dünyayı o dilin, o kültürün penceresinden görüp algılar ve olayları ona göre yorumlayıp değerlendirir. Belirli durumlarda kullanılan ifadeleri standart hale getiren, ilgili toplumun gelenek ve görenekleridir, kültürel yapısıdır. Bu standartlaşma en çok, selamlaşma ve hitap şekillerinde, teşekkür ya da tebrik ifadelerinde, mutluluk veya başarı dilemeyle ilgili söz ve davranışlarda, kendisini gösterir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde söyle buyurmaktadır. “Selamı yayın ki, selamet bulasınız.” Selam Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Selam insanın başkalarına hem dünya hem ahirette saadet dilemesidir. Selam Müslümanların parolasıdır.

Birbirini tanımayan insanlar birbirlerine selam verip alınca, aralarında ilk anlaşma ve kaynaşma sağlanmış olur. Çünkü her ikisi en büyük müşterekte, din kardeşi olma ortak paydasında buluşmuşlar demektir. Selam dostluğun, kardeşliğin karsısındakine sevgi ve saygı duymanın, mütevazı davranmanın, insanların kalplerini kazanmanın ilk basamağıdır. Bu dönemde çocuklar kendilerini Allah’a yakın hissederler.

Allah’ı dileklerini kabul eden, onu tehlikelerden koruyan, emirlerini yerine getirdiği durumda isteklerini daha çok gerçekleştiren bir varlık olarak bilirler ve inanırlar.

Çocuğa, selam kelimesinin Allah’ın isimlerinden biri olduğu ve bu isimler diğer

Müslümanların selamlanması durumunda Allah’ın bundan hoşnut olacağı ifade edilerek çocuğun selamlaşma davranışını öğrenmesi sağlanabilir.

Okula başlayan çocuk okuma yazma öğrenme çağına gelmiş ve herkesle konuşabilen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla iletişim kurma konusunda temel özelliklerinde bir eksiği söz konusu değildir. Çocuğun öğrenmesini istediğimiz bir şey öncelikle çocuğun diline yerleştirilir, yani anne-baba ve çevre günlük yasamda bunu konuşur ve kullanırsa çocuk da duyarak zamanla bunu kendine mal edecek ve o da kullanmaya başlayacaktır.

Sahabeden Enes (r.a.), çocuklara rastladığı zaman onlara selam verir ve: ‘Rasûlallah böyle yapardı.’ derdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumda küçük büyük ayrımı yapmaksızın herkese selam verir ve verilmesini de isterdi. Çocuklara selam vermek aynı zamanda onlara değer vermektir. Onları bir birey olarak kabul etmektir.

Sayfayı Paylaş