Editör’den Merhaba

Somuncu Baba Çocuk

Sevgili arkadaşlar;

Osmanlı Devleti’ni Osman Gazi kurdu, fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren oğlu Orhan Gazi oldu. Orhan Gazi; 1281 yılında Söğüt’te dünyaya geldi. Yumuşak huylu, fakirleri sever ve âlimlere saygı gösterirdi. Son derece dindar, adaletli ve halka kendisini sevdirmesini çok iyi bilirdi. İznik’i fethettiği zaman Hıristiyanlara göstermiş olduğu insanca muamele, dillere destan oldu. Orhan Gazi’nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece Türkler değil, birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etti.

Osmanlılar tarafından yaptırılan ilk cami (1333 -1334) senesinde İznik’te yapılan Hacı Özbek Camii’ni Orhan Gazi yaptırdı. Bursa Medresesi’ni de o inşa ettirdi. 1362 yılında Bursa’da vefat etti. Orhan Gazi’nin oğlu I. Murat’a öğütleri şöyledir:

“Benden sonra devletimin idaresini, soyu temiz ve yüce olan Murad’ıma verdim. Sana nasihatim olsun ki, halkını koru ve onlar için çalış. Her işte adaleti gözet. Bu mülk ile kesinlikle gururlanma. Şeriat yolundan asla ayrılma. Mademki saltanat sahibi oldun, o zaman memleketinde daima adaletli ol. Âlemin nizamını temin et ki saltanatta daim olasın. Oğul! Saltanatınla mağrur olma. Unutma ki bu dünya Hazret-i Süleyman’a dâhi kalmamıştır. Unutma ki, dünya saltanatı geçicidir, lâkin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve Peygamberimizin şefaatine kavuşmak için, bu fırsatı iyi değerlendir! Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan; ebedî saadeti feda etmeye değmediğini göreceksin. Oğul! Rumeli fethini tamamla! İstanbul’u ya fethet yahut fethe hazırla!

Civardaki Türk beyleriyle problem çıkarmamaya çalış. Halk her ne kadar bizi istese de, başlarında bulunan beyler, beyliklerinden geçme taraftarı gözükmez. Daha bir zaman idare edecekler, lâkin sonunda olmuş meyve gibi avucuna düşeceklerdir. Anadolu’da sıkıntı çıkmazsa, Rumeli işini rahat halledersin. Bu yüzden, Anadolu’nun sessizliğini bozmamaya gayret et. Cennet mekân babam Osman Gazi Han, Söğüt ve Domaniç’ten ibaret bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz, Allah’ın izniyle beyliği hanlığa, sultanlığa ikmal ettik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez!

Zira Allah’ın adını dünyaya yayma azmi iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçuklu’nun mirasçısı biz olduğumuz gibi Roma’nın (Avrupa’nın) vârisi de biziz! Oğul! Kur’an-ı Kerim’in hükmünden ayrılma! Adaletle hükmet! Gazileri gözet! Dine hizmet edenlere hizmeti şeref say! Fakirleri doyur! Zalimleri cezalandırmakta tereddüt gösterme! Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli bile olsa, geciken adalet zulümdür! Oğul, biz yolun sonuna geldik. Sen daha başındasın. Cenab-ı Mevlâ saltanatını mübarek kılsın.”

Sayfayı Paylaş