Bilim ve Hikmet

DERVİŞİN VAKİT TASAVVURUNA DAİR

Somuncu Baba

“Şu hâlde vakit nedir? Vakit¸ ilâhî tecellilerin gönülde doğuşu… Doğuşun geçtiği zaman. Bir doğuş¸ bir halk oluş¸ varoluş serüvenidir.” Zamanın… Devamını oku

BİLGİ VE ZENGİNLİK

Somuncu Baba

"Hz. Mevlâna bilgiyle ilişkili üç temel kavramdan söz eder. Bunlar; okumak¸ düşünmek ve üretmektir." Doğu'nun büyük bilgesi Sadi Şirazî¸ Gülistan… Devamını oku

CUMHURİYET KADROLARINI YETİŞTİREN OKUL MEKTEB-İ SULTÂNİ: GALATASARAY II

Somuncu Baba

Mekteb-i Sultânî öğretim kadrosu bakımından¸ Osmanlı’da en iyi seviyede olan okullardan birisidir. Başlangıçta (1877’ye kadar) öğretmenlerin çoğunluğu Fransız iken¸ sonraları… Devamını oku

CUMHURİYET KADROLARINI YETİŞTİREN OKUL MEKTEB-İ SULTÂNÎ : GALATASARAY

Somuncu Baba

Eğitim kurumları¸ ülkelerin gelecekleri/kaderleri üzerinde belirleyici ve etkin bir role ve güce sahiptirler. Ancak bunun gerçekleşmesi için o kurumların¸ donanımlı… Devamını oku

İKİ YÖNETİCİ İKİ ÂKİBET/ÖLÜM

Somuncu Baba

Saadet çağında yaşananlar¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sonradan gelen takipçileri için birçok ibreti ve dersi içinde barındırmaktadır. Saadet çağında yaşananlar¸ Hz…. Devamını oku

MATBANIN OSMANLI'YA İLK/GEÇ GİRİŞİ

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir…. Devamını oku

VAKIF İNSAN

Vakıf İnsan : Hacı Veyiszade “Yaşadığımız çağın beraberinde getirdiği kendini düşünmek¸ çıkar ve menfaat peşinde olmak¸ başkalarının hâlleriyle ilgilenmemek gibi… Devamını oku

NEBEVÎ MİZAH VE NÜKTE

Nübüvvet göreviyle birlikte neşeli ve latif bir insan olan Sevgili Peygamberimizin (s.a.v)¸ ciddî ve sorumluluk isteyen bir işle görevli olmasına… Devamını oku

“ŞEHİT” HAKÎM/FİLAZOF ŞİHÂBETTİN SÜHREVERDÎ

Somuncu Baba

Sühreverdî hayatının son dakikalarına yaklaştığı zaman şu şiiri okuyor: “Beni ölü gören ve mahzun sanarak ağlayan dostlarıma söyleyiniz ki beni… Devamını oku

IRKLAR VE DİNLER COĞRAFYASI OSMANLI'NIN TEVHİD TOPLUMU

Somuncu Baba

Son İmparatorluk Osmanlı¸ bünyesinde onlarca ırkı¸ rengi¸ etnik kökeni¸ dili¸ dini¸ inancı ve kültürü harmanlamış erdemli bir medeniyeti inşâ etmiştir…. Devamını oku