YÖNETMEK DE¸ YÖNETİLMEKTE BİR SANATTIR

Somuncu Baba

Hayatta başarılı olmak için evvela güzel düşünüp olgun davranışlar sergilemek gerekir. İç dünyasındaki iyilikleri harekete geçirebilenler kendini keşfedebilen özünü kavrayabilen insanlardır. Olaylara iyi tarafından bakabilmek olumlu düşünebilmek bir erdemdir. İnsan ellerini ayaklarını nasıl hareket ettirmeyi kendi kontrolü altında tutuyorsa¸ düşüncelerini de kontrol altına alabilir…

Hayatta başarılı olmak için evvela güzel düşünüp olgun davranışlar sergilemek gerekir. İç dünyasındaki
iyilikleri harekete geçirebilenler kendini keşfedebilen özünü kavrayabilen insanlardır. Olaylara
iyi tarafından bakabilmek olumlu düşünebilmek bir erdemdir. İnsan ellerini ayaklarını nasıl hareket
ettirmeyi kendi kontrolü altında tutuyorsa¸ düşüncelerini de kontrol altına alabilir.
Bedenimizdeki enerjiyi harekete geçiren duyguların da olgunluk içinde olması esastır. Duygular insana
pusula gibi çoğu zaman doğru istikameti gösterir. Acı veren duygular bile bize bazen rehberlik
yaparlar. Duygularına sahip olma¸ mesajlarını doğru algılayabilme kabiliyetini geliştirenler¸ düşünce
ve davranışlarında daha itidalli davranırlar. Kendimizi öz eleştiri yapabildiğimiz müddetçe¸ dikkatimiz
gelişir¸ iç dünyamızın derinliklerine doğru yol alabiliriz.
Yönetmek de yönetilmek de bir sanattır. Ailede olsun¸ iş hayatında olsun¸ kendini ve insanları iyi
tanıyabilen¸ insanca yaklaşımı benimseyen¸ takdir etmeyi¸ eleştiriyi¸ eşit davranmayı gerektiğinde cezalandırmayı
doğru zamanda yapabilenler etrafındaki insanlar tarafından her zaman saygı görürler.
"Önce insan" ilkesi sevgi ve ilgiyi doğurur¸ kalite ve üretimi artırır. İnsan karşısındakine değer verdikçe
değer görür takdir görür. Marifeti takdir etmek¸ çalışma heyecanını artıran en önemli faktörlerdendir.
Yönetilenler kadar yönetenlerin de takdir edilmeye saygı duyulmaya ihtiyaçları vardır. Sadece hataları
görmek¸ güzellikleri göz ardı etmek ve bunu sık sık ifade etmek insanlara en sıkıcı gelen şeylerdendir.
Eleştirinin asıl amacı hatayı düzeltmek ve işin daha iyi yapılmasını sağlamak olmalıdır. Eleştiriler
kişiliklere değil yapılan iş ve davranışlara karşı olmalıdır. Aksi takdirde insan onuru incinir¸ gönül kırılmış
olur.
Yönetilenlerin yönetenleri dikkatli dinlemesi¸ daha doğrusu iyi anlaması¸ saygı kuralları içerisinde
davranması¸ insan iç zenginliğinin bir belirtisidir. Duymaktan çok anlamak gereklidir. İyi öğrenenler¸
duyduklarını iyi anlayan kimselerdir. Zaten tepkiler ve eleştiriler de çoğu zaman¸ duyulan şeylerin sıhhatli
anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.
Eğitimli¸ yetkisini kullanabilen¸ sorumluluk taşıyan¸ güvenilir¸ doğru¸ sistemli ve planlı çalışmayı
hedef edinmiş insanların oluşturduğu toplumlarda yönetmek de yönetilmek de bir sanat harikası olarak
kendini gösterir…

To Manage and to be managed are both arts

If we want to be successful in our lifeş we have to think beautiful and better¸ have to show mature behaviours. People who make interior
goodness to be taken actions are the people who discover and comprehend themselves. To look at the events from good ways and
to think positive is a virtue. The human can control his own physical moves and must control thoughts too.
To manage and to be managed are both arts. In family and business life. The people who know themselves and otherş to consider
humanly¸ to appreciate others and to become equitable are being respected by people. The principle of "Human First"¸ help us to
spread love and relations and increases the quality and production.

Sayfayı Paylaş