YEŞİLLİKLER YURDU: TOKAT

Somuncu Baba

Yeşillikleriyle ünlü ilimiz Tokat; geniş ve sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların orta yerinde bulunmaktadır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'da yarattığı¸ özü güzellik ve sabır olan bu uygarlığın kültür¸ sanat¸ mimarlık¸ bayındırlık eserleri ile Tokat'ta hemen yüz yüze gelinir. 14. yüzyıl sonunda Osmanlı egemenliğine giren Tokat¸ yükselme döneminde bölgenin tarım ve sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Evliya Çelebi'nin uzun uzun anlattığı gibi “Tokat'ın bağ¸ bahçe ve ovaları Osmanlı Ordularının konaklama ve gıda ambarı olmuş¸ bakırcılık¸ ipekçi

Yeşillikleriyle ünlü ilimiz Tokat; geniş ve sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların orta yerinde bulunmaktadır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'da yarattığı¸ özü güzellik ve sabır olan bu uygarlığın kültür¸ sanat¸ mimarlık¸ bayındırlık eserleri ile Tokat'ta hemen yüz yüze gelinir. 14. yüzyıl sonunda Osmanlı egemenliğine giren Tokat¸ yükselme döneminde bölgenin tarım ve sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Evliya Çelebi'nin uzun uzun anlattığı gibi “Tokat'ın bağ¸ bahçe ve ovaları Osmanlı Ordularının konaklama ve gıda ambarı olmuş¸ bakırcılık¸ ipekçilik¸ pamuklu dokuma ile çeşitli sanayi ve el sanatları gelişmiş¸ iş hanları ve çarşıları Bağdat¸ Bursa ve Halep'tekiler ile kıyaslanır olmuştur.” ifadeleri bunun kanıtıdır.


Yüzyıllardır bozulmadan günümüze ulaşan gelenek ve görenekleri¸ yemek ve giyim kültürü¸ folklorik değerleri¸ bakırcılık¸ yazmacılık¸ halı kilim ve kumaş dokumacılığı günümüzde de aynı disiplin ve aynı hevesle yapıla gelmektedir.


Günümüzde yeni bir teknoloji ve şehir kültürünün hızla gelişmiş olduğu çağımızda¸ ilimizde hala Orta Asya kültürünün gelenek ve göreneklerinin bozulmadan devam ediyor olması önemli bir olgudur. Düğün geleneği¸ oda oyunları¸ maniler¸ orta oyunları¸ batıl inançlar¸ sosyal ve toplumsal dirliğin ayakta kalmasını sağlayan ahlakî ve insanî âdetler hala sosyal hayatımıza yön vermektedir.


Almuş Artova¸ Başçiflik¸ Erbaa¸ Niksar¸ Pazar¸ Reşadiye¸ Sulusaray¸ Turhal¸ Yeşilyurt¸ Zile ilçeleri bir gerdanlık gibi Tokat'ın güzellikler ziynetidir.  Gazi Osman Paşa'nın ismini yaşatan üniversite şehrin kültürel kimliğine fevkalade büyük bir katkıdır.


Geçtiğimiz yıllarda Tokat iline ve özellikle Niksar ilçesine bir ziyarette bununa Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız. H. Hamidettin Ateş Efendi¸ Niksar'da bulanan maneviyat önderlerinden Hacı Ahmet Niksarî Hazretlerinin kabri şerifinin ve çevre düzenlemesinin yapılması için proje ve teknik yardım ekibi hazırlatmıştır. Görüşmeler neticesinde Niksar Belediyesince bu ihya hizmeti vakfımızın destekleriyle gerçekleşmektedir.


Kıymetli Dostlar! Yolunuz bir gün Tokat'a düşerse;


Nefes darlığı çekenlere bir şifa kaynağı olan Ballıca Mağarasını gitmeden¸ Gökmedrese¸ Latifoğlu Konağı¸ Taşhan¸ Ali Paşa Camii ve Hamamını¸ Meydan Camiini¸ Hıdırlık Köprüsünü görmeden¸ Tahta baskı yazma almadan¸ Tokat yemeklerinden¸ özellikle Tokat kebabından yemeden¸


Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendinin çok beğendiği ve içilmesini tavsiye ettiği dünyaca ünlü Niksar Ayvaz Suyunu kaynağından içmeden¸  dönmeyin.


Somuncu Baba'ya gönül veren dostlara selâm ile…


 


HOME OF THE GREENS: TOKATAs Evliya Chelebi (an Ottoman Turkish traveler) mentioned in detail in his book: "Vineyards¸ orchards and plains of Tokat have become the staging area and food storehouse of the Ottoman Army. Coppersmith¸ sericulture ¸cotton textile industry¸ crafts and some other industries have developed. The commercial buildings and the


bazaars have become as good as the ones in Bağdat¸ Bursa and Halep." The districts Almus¸ Artova¸ Başçiflik¸ Erbaa¸ Niksar¸ Pazar¸ Reşadiye¸ Sulusaray¸ Turhal¸ Yeşilyurt¸ and Zile are like a necklace and seen as the jewels of Tokat. The university named as Gazi Osman Paşa¸ which also perpetuates the name of the commander Gazi Osman Paşa¸ remarkably contributes to the cultural identity of the city. In recent years¸ the president of the board of trustee H. Hamidettin Ateş Efendi visited Niksar in Tokat and also visited the tomb of one of the spiritual leaders Hacı Ahmet Niksari. There¸ he had a project and technical assistance team for the landscaping of the tomb and its environment organized. As a result of the negotiations¸ lanscaping works have been being done by


Niksar Municipality and via the support of our foundation.

Sayfayı Paylaş