YEŞİL RENGİN GÜZEL TONLARI

Somuncu Baba

Karadeniz'in¸ yeşilin her tonunun bulunduğu şehirlerinden biri de Trabzon'dur. Evliya Çelebi¸ Karadeniz'in doğu kıyılarını yemyeşil bir taç gibi süsleyen Trabzon için şöyle der:
– Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. Osmanlı'nın en mamur ve en renkli şehirlerinden biridir. İrem bağları gibi süslü bir mekândır. Halkının sevecenliği ve zenginliği¸ şehrin güzelliği ve temizliği de övgüye layıktır. Hamsi balığı pek meşhurdur.


Bahar gelip¸ tabiat yeşil elbiselerini giyince¸ ağaçlar¸ çiçekler yapraklarını açınca¸ toprağa atılan tohumlar kendini yeşil filizlerle göstermeye başlayınca¸  insanoğlu da tabiata bakarak canlanmaya daha da hareketlenmeye başlar. Özellikle Karadeniz Bölgesinin yılın dört mevsiminde yemyeşil ağaçlarla bezeli olduğunu görünce Karadeniz insanının bu kadar hareketli oluşunu¸ bu hareketliliğin bütün hayatına etki ettiğini müşahede ederiz.


Aslında insanlık âleminin baharı da¸ Hz. Peygamber (s.a.v)'le gelmiştir. Kurumuş çöllere¸ kararmış gönüllere¸ harap olmuş şehirlere İslâm'ın rahmet sağanakları¸  bahar yağmurları gibi 571 yılının Nisan ayında yağmaya başlayınca ölü insanlık yeniden can buldu. Haremeyn-i Şerifeyn'deki yeşil ağaçları¸ bitkileri koparmayı yasaklayan Rahmet ve merhamet Peygamberi (s.a.v) bazı durumlarda yeşil rengi tercih etmiştir.  Sahabeden Ebu Resme (r.a.)¸ "Allah Rasulü'nün üzerinde iki yeşil giysi gördüm" diye rivayet ederken bir diğer rivayette şöyle denilmiştir: "Allah Rasulü (s.a.v.) Kâbe'yi yeşil bir hırkaya bürünmüş olarak tavaf etti.”


Gözü dinlendiren¸ insana inşirah salan¸ ruha olumlu tesirler bırakan bir renktir yeşil. Hâkim olduğu mekânlarda¸ insanlar huzur bulur ve sükûnete ererler.
Yeşil iç açıcı ve güven veren bir renktir. Aynı zamanda umudu¸ yeniliği¸ gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır. Yeşilin paylaşım¸ cömertlik ve uyumun rengi olduğu söylenir.


Yeşil rengi seven insanlar genellikle üretken¸ çevresiyle uyumlu¸ içten ve doğayı seven insanlardır. Aynı zamanda hareketlerinde dengeli ve düzenlidirler.


Karadeniz'in¸ yeşilin her tonunun bulunduğu şehirlerinden biri de Trabzon'dur. Evliya Çelebi¸ Karadeniz'in doğu kıyılarını yemyeşil bir taç gibi süsleyen Trabzon için şöyle der:
– Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. Osmanlı'nın en mamur ve en renkli şehirlerinden biridir.  İrem bağları gibi süslü bir mekândır. Halkının sevecenliği ve zenginliği¸ şehrin güzelliği ve temizliği de övgüye layıktır. Hamsi balığı pek meşhurdur. Onun için şöyle söylerler:


Trabzon'dur yerümüz / Ahça tutmaz elümüz
Hamsi paluk olmasa / Nic'olurdu halumuzEvliya Çelebi'miz¸ suyu ve havasının hoşluğundan dolayı “Tarb-ı efzun” adının verildiğini kaydeder.


Osmanlı döneminden itibaren Trabzon şehrinin stratejik konumu dolayısıyla¸ idarî¸ askerî ve ticarî açıdan önemi günden güne artmıştır.  Tarihî İpek Yolu'nun buradan geçmesi bu konumunu güçlendirmiştir. Günümüzde de memleketimizin en güzel diyarlarından biridir.  


Hâsılı ruha huzur veren yeşil rengin hâkim olduğu güzellikler şehridir Trabzon…


Tabiatın rengi aynı zamanda insan tabiatına da uygundur. Güzellikler içre olalım…


 


THE AMAZING SHADES OF GREEN


With the advent of spring¸ dressing its green clothes on the trees and all around¸ when the flowers blossom and the seeds under the soil sprout¸ the human being¸ just like the nature¸ comes alive and livens up¸ as well. The waking up of the nature awakens the man¸ too. We especially observe this on the people of Black sea Region¸ who are so active and lively all in their lives¸ when we see the Black sea¸ naturally graced by evergreen trees all four seasons.


Actually¸ the spring of humanity has come with the birth of Our Beloved Prophet Muhammad Mustafa (saw). His birth in April¸ 571 brought life to the deserts¸ black hearts¸ ruined countries and more¸ and awakened the humanity again with the benediction of Islam like the rain in deserts.

Sayfayı Paylaş