VAKIF MEDENİYETİ

Somuncu Baba

Medeniyet nezakettir¸ maddî ve manevî tekâmüldür. Her bakımdan ilkelliği terk etmek¸ ilerleme istikametinde inkişaf etmektir. Gelişmişlik ve toplum hayatını özümseyerek paylaşmayı esas alan bir şehir hayatının teşekkül ettirdiği medeniyet; yaşayış birliği demektir.
Maddî ve manevî unsurları bünyesinde taşıyan İslâm medeniyeti¸ Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat tarzını insanlığa sunan ilahî nizamdır. Bütün varlığın hizmetine sunduğu imkânlarla medenî anlayışı müesseseler haline dönüştüren kendine özgü bir gelişmişlik numûnesidir.

Medeniyet nezakettir¸ maddî ve manevî tekâmüldür. Her bakımdan ilkelliği terk etmek¸ ilerleme istikametinde inkişaf etmektir. Gelişmişlik ve toplum hayatını özümseyerek paylaşmayı esas alan bir şehir hayatının teşekkül ettirdiği medeniyet; yaşayış birliği demektir.
Maddî ve manevî unsurları bünyesinde taşıyan İslâm medeniyeti¸ Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat tarzını insanlığa sunan ilahî nizamdır. Bütün varlığın hizmetine sunduğu imkânlarla medenî anlayışı müesseseler haline dönüştüren kendine özgü bir gelişmişlik numûnesidir.
Ecdadımız hayatın bütün safhalarına tatbik edilen bir sistem içerisinde "Vakıf Medeniyeti"ni inşâ etmiştir. Hiçbir maddî karşılık beklemeden başkalarına yardım etme gibi ulvî bir düşünceyi dünya sathına yaymanın gayretlerini göstermişlerdir. Dünyanın her zaman her bölgesinde görülebilen hizmet müesseseleriyle¸ toplumun iyiliği ve hayrına olacak şekilde sağlam bir sigorta teşkilatı gibi karşılıksız hizmet sunmuşlardır. Aynı zamanda mimarî ve estetik yapılarıyla insan ruhunu dinlendiren camilerde gönülleri birleştirmiş¸ sadece ibadet yönüyle değil¸ pek çok bakımdan halka hizmet etmişlerdir.
Medreseleri kurarak¸ ilimle uğraşmayı nafile ibadet etmekten üstün tutan bir anlayışla medeniyet ve vasıtalarının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Müslümanlar¸ bilim alanında çok önemli başarıları gerçekleştirmişler ve insanlık medeniyetine katkılar sağlamışlardır. Bilim dünyası¸ Müslüman bilim adamlarının tükenmeyen ve yok olmayan enerjisiyle büyük başarıları gerçekleştirmiştir.
Tekke kültürüyle¸ tasavvuf âdâbı ile yetişen ecdadımızın medeniyet inşâsında tasavvufun ayrı bir yeri vardır. Zira tasavvuf¸ öncelikli olarak¸ benliğin inşâsını öngörmektedir. Tasavvuf kültürü¸ cemiyet içerisinde ferdin erimesini değil¸ kişiliklerin inşâsı ile toplumun imârını benimsediği için toplumu yetiştiren kurumlardan olmuştur. Ecdadımız¸ toplumun daha sağlıklı yetişmesi için kimsesizleri gözetmiş¸ birçok yardım tesisleri kurmuştur. Kalbi kırık fakirlere¸ yolculara¸ miskinlere imâretler vasıtasıyla hizmetler vermiş¸ gönülleri böylece inşâ etmişlerdir. Hatta hayvanlara mahsus vakıflarla¸ kış aylarında kuşların bile beslenmesini düşünecek derecede âhenkli bir toplum anlayışını geliştirmişlerdir.
İslâm Medeniyeti¸ yeni tıp metot ve uygulamalarıyla birlikte¸ alana mekânlık yapacak kurum ve değerler inşa etmiştir. Sağlık ve tıp sahasındaki gelişmelerle hastalara yardım etmek¸ insanların ızdıraplarını gidermek için vakıf hastaneleri kurmuşlardır. İslâm bilgin ve düşünürleri¸ kalem ve kağıdın kutsiyetine inanarak¸ insanlığın ve Müslüman medeniyetinin şaheserleri olan kitap medeniyetimizi binâ etmişlerdir.
Sevgi ve barış medeniyetinin son mirasçısı olan Türkiye'miz; bizi biz yapan "Vakıf Medeniyeti"mizin yeniden inşâsıyla daha da güçlenecektir.

Summary
The Civilization of Foundations – The Waqfs


The Islam civilization is a divine order which carries the material and spiritual elements at its structure and Qur'an and Sunnah oriented life style offered to mankind.
Our ancestors have constructed a waqf civilization to the life's whole phases putting a system which is done inside. Not expecting any material bargain¸ they have believed a beloved idea to help others and they have afforded to spread this idea to all over the world.
The foundations and organizations which have seen all over the world¸ have served the goodness to public.
The last heir of love and peace civilization -Turkiye- is going to get stronger with the reconstruction of the waqf civilization.
Only the ones who bring maturity to their hearts can understand the value of the heart and the people of the heart. We would like to conclude our words with the advice of Mawlana: The heart you don't even value as much as a tiny straw is more preeminent than everything in the heaven. Don't look down on it even if it's despicable¸ it is still superior. It is the place Allah looks at!

Sayfayı Paylaş