TURİZM VE EKONOMİ ŞEHRİ: DENİZLİ

Somuncu Baba

Türklerin Denizli ile ilk ilişkileri 1070 yılında başlar. Büyük Selçuklu Beyi Afşin Bey yörenin en gelişmiş kentlerinden Honaz'ı aldıktan sonra Laodikeia'yı da alarak ilerleyişini Ege kıyılarına kadar sürdürmüştür. Ancak bu ilerleyişi geçici olmuştur.1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu baştanbaşa zapt edilmiş¸ bu arada Denizli çevresi de Kutalmışoğlu Süleyman'ın maiyetindeki Beyler tarafından fethedilmiştir.

Denizli ve yakın çevresi 12. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle Bizanslılar arasında sürekli el değiştirmiş olsa da Selçuklu Sultanı I. Giyaseddin Keyhüsrev'

Türklerin Denizli ile ilk ilişkileri 1070 yılında başlar. Büyük Selçuklu Beyi Afşin Bey yörenin en gelişmiş kentlerinden Honaz'ı aldıktan sonra Laodikeia'yı da alarak ilerleyişini Ege kıyılarına kadar sürdürmüştür. Ancak bu ilerleyişi geçici olmuştur.1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu baştanbaşa zapt edilmiş¸ bu arada Denizli çevresi de Kutalmışoğlu Süleyman'ın maiyetindeki Beyler tarafından fethedilmiştir.


Denizli ve yakın çevresi 12. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle Bizanslılar arasında sürekli el değiştirmiş olsa da Selçuklu Sultanı I. Giyaseddin Keyhüsrev'in ikinci kez tahta çıkışıyla birlikte¸ 1206-1207'de tamamen Türklerin eline geçmiştir.


Denizli ilk defa 1391 yılında¸ ikinci defa 1429 yılında tüm Germiyan topraklarıyla birlikte Osmanlıların hâkimiyetine girmiştir.


İbni- Battuta seyahatnamesinde 1332 yılında uğradığı Denizli'de Ahi Sinan ve Ahi Tuman adlı iki ahi reisinden bahseder. Hatta bazı kaynaklara göre Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran bir süre Denizli'de kalıp burada bahçıvanlık yapmıştır.


Belediye Teşkilatı ilk olarak Denizli'de 1876 yılında kurulmuştur. 1883'te Sarayköy¸ Buldan ve Tavas ilçelerinin bağlanmasıyla “Sancak” haline getirilen Denizli¸ 1884'te Çal¸ 1888'de Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık¸ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da 1923'te il olmuştur.


Müteşebbis ruhlu ve yardımsever insanıyla tüm dünyanın göz bebeği  marka bir kent olan tekstilin başkenti Denizli¸ ülkemizin lokomotif illerinden biridir. Tekstil¸ turizm ve mermer başta olmak üzere¸ son yıllarda gösterdiği önemli atılımlarla ekonomide dünya ile rekabet edebilir hale gelen Denizli¸ özellikle dışa açık ve ihracata dayalı sanayileşmesi ile tekstil dışı sektörlerde de ön sıralara gelmiştir.


Enerji merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Denizli yenilenebilir enerji potansiyeli açısından zengin bir ildir. Bunlardan biri olan jeotermal kaynaklar ve potansiyeli bakımından dünyada 7¸ Avrupa'da 1. sıradadır. 7 adet jeotermal sahasıyla Ege Bölgesi illeri içerisinde de yaklaşık %16 paya sahiptir.  


Katmanlı havuzcuklarda başlangıçta yumuşak bir jel halinde olan kalsiyum karbonatın zaman içinde sertleşmesinden oluşan dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi`nde yer almaktadır. Asırlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Pamukkale¸ eşsiz görünümü ve topraklarında barındırdığı tarihin izleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Termal suları ile pek çok ziyaretçisine şifa veren bu sular¸ oluşturduğu travertenleri ile de adeta görsel bir şölene imza atmaktadır.


Denizlili okuyucularımız başta olmak üzere bütün gönül dostlarımıza selam ile…


A CITY OF TOURISM AND ECONOMY: DENİZLİ


Denizli came under the rule of the Ottomans first in 1391¸ secondly in 1429¸ together with the whole lands of the Germiyans. Ibn-i Batuta¸ in his travel book¸ talks about two Ahi leaderş Ahi Sinan and Ahi Tuman¸ in Denizli¸ where he travelled in 1332. According to some sourceş it is said that the founder of the Ahi Community¸ Ahi Evran stayed in Denizli for a while and worked there as a gardener. With its people¸ who are natural- born entrepreneurs and helpful¸ Denizli is a brand city and the capital of textile in the world. It is one of the most important cities in Turkey¸ too.


Pamukkale Travertines in Denizli are in the World Heritage List¸ which was determined by UNESCO. This thermal water which provides cure to most of its visitors also offers a visual feast by the travertines it comprises.


Our best regards to our readers from Denizli and you all.

Sayfayı Paylaş