"SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ ANMA MERÂSİMİ"

Somuncu Baba

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende; tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünyanın her tarafından ziyaretçilerin geldiği bir ziyaretgâh olmuştur. İnsanları aydınlığa eriştiren maneviyat erenleri arasında yer alan Somuncu Baba/ Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin Darende'yi şereflendirmesi¸ mübarek kabrinin ve temiz neslinin bu kutlu diyarda hizmet ocağını yüzyıllardır tüttürmüş olması¸ gönülleri ihya etmesi¸ inkâr edilemez bir hakikattir. O'nun tem

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende;  tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünyanın her tarafından ziyaretçilerin geldiği bir ziyaretgâh olmuştur. İnsanları aydınlığa eriştiren maneviyat erenleri arasında yer alan Somuncu Baba/ Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin Darende'yi şereflendirmesi¸ mübarek kabrinin ve temiz neslinin bu kutlu diyarda hizmet ocağını yüzyıllardır tüttürmüş olması¸ gönülleri ihya etmesi¸ inkâr edilemez bir hakikattir. O'nun temiz neslinden gelen¸  ömrünü insanlığa hizmete adayan¸ büyük mutasavvıf ve Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi (k.s.)'nin Dîvân'ındaki şu beyitleri dikkate şayandır:


Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya


Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol


 


Allah için herkese hürmet et de sev sevil


Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol…


 


1986 yılından itibaren Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin kendi ismiyle kurduğu Vakfımız¸ her canlıya hizmeti şiar edinerek¸ hizmetlerini ilk günden bu yana devam ettirmektedir. Vakıf anlayışı güzelliklerle dolu bir kavramdır. Vakıf düşüncesi bizim inancımızın¸ tarihimizin¸ kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur.  İnsanî duyguların en gü-zel tezahürünün vakıf yoluyla olduğu hepimizin malumudur. ‘'İnsanların en iyisi insanlara faydalı olanıdır.'' prensi-bine candan sarılan ecdadımız¸ vakıf anlayışıyla¸ insanlığın hizmetine hayatlarını ve bütün variyetlerini adamışlardır. Hizmeti sadece insanlarla sınırlı tutmamış¸ mahlûkata da yararlı olmayı vakıf geleneği içinde sürdürmüşlerdir.


 Aslında vakıflar¸ asırlardır devam eden temiz silsilesinin günümüzdeki tezahürü olarak kurumsal bir inkişafla insanlığın ümidi¸ kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda vakfımız da eğitim¸ kültür¸ sosyal yar-dım alanlarında¸ yeni projeler ile çalışmalar yapmaktadır. Vakfımız¸ bütün faaliyetlerini¸ yaptığı her hizmeti Allah'ın rızasını gözeterek gerçekleştirmektedir. Gül nesli;  geçmişte olduğu gibi¸ günümüzde de insanlığa hizmet misyo-nunu yerine getirmekte¸ yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevmek şuuruyla hizmetlere ciddi ve titiz bir şekilde devam etmektedir.


Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız¸  Hamid Hamidettin Ateş Efendi'nin önderliğinde "Her canlıya hizmet" düstu-ru çerçevesinde planlı¸ programlı bir şekilde hızla devam eden çalışmaların tamamı¸  insana verilen değerin en mü-kemmel bir göstergesidir. "Allah için herkese hürmet et de sev sevil" düsturu ile tüm gönül dostlarımızı 18 Tem-muz 2015 Cumartesi günü Darende'de yapılacak olan "Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Anma Merâsimi"ne davet ediyor¸ bu vesileyle¸ mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.  Bayram vuslat¸ bayram kavuşma¸ bayram¸ sevinç demektir.  Öyleyse gelin gönül gönüle bayramı bu yıl¸ Anma Merasimi ile Darende'de birlikte kutlayalım.


Selam ve muhabbetlerimle…


 


The Commemorative Ceremony of Somuncu Baba and Hulusi Efendi


It is an undeniable fact that Somuncu Baba/ Sheikh Hamid Wali¸ who was one of the spiritual leaders who enlightened the hearts¸ came to Darende¸ his descendants¸ who have been serving the human being for centuries¸ are here and  most importantly his  mubarak tomb is in Darende today.


Our foundation¸ which was founded by Osman Hulusi Efendi in 1986¸ has continued his services since the first day of its foundation. All the services done systematically¸ regularly and quickly in a planned and programmed way by the leadership of the chief of board of trustee Hamid Hamidettin Ateş Efendi prove how much importance is given to the the human being.


By repeating our motto  "Respect everybody for the sake of Allah¸ love and be loved¸ as well" we would like to invite you all to "The Commemorative Ceremony of Somuncu Baba and Hulusi Efendi"  in Darende on 18th July¸ 2015.


Eid Mubarak…

Sayfayı Paylaş