SEVGİ CEVHERİ

Somuncu Baba

Medenî olmak demek¸ insanın önce iç dünyasıyla¸ sonra yaşadığı toplumla barışık olması demektir. Medenî olmak demek¸ yaşadığımız dünya ile ilgili "sorumluluk almak" demektir. Sorumluluk almak ise¸ hayatı kıymetli kılan inanç değerlerini yücelterek bütün güzellikleri sevgiyle paylaşabilme şuurunu tesis etmektir.

Medenî olmak demek¸ insanın önce iç dünyasıyla¸ sonra yaşadığı toplumla barışık olması demektir. Medenî olmak demek¸ yaşadığımız dünya ile ilgili "sorumluluk almak" demektir. Sorumluluk almak ise¸ hayatı kıymetli kılan inanç değerlerini yücelterek bütün güzellikleri sevgiyle paylaşabilme şuurunu tesis etmektir.


İnsanoğlu insanlara hükmetmeyi yegâne gaye edinmeyip¸ insanlığın ve bütün canlıların hizmetkârı olur; sevinci¸ coşkuyu herkesle paylaşabilme erdemine ulaşırsa¸ insandır. Gönül huzurunu¸ hizmetin sevincinde bulduğu müddetçe sevgi adamıdır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k. s.) nasihat gazelinin ilk beytinde şöyle buyurur:


Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma


Sen Hak için âlemin kölesi ol kulu ol


Ne zaman ki insanoğlu dünyayı zalimce tüketmekten ve yok etmekten vazgeçip¸ yeryüzünde yaptığı bütün pislikleri temizler ve gezegeni yüreğine alabilirse¸ kini¸ nefreti ve bütün kötü duyguları yüreğinden atıp sevgiyle donanırsa¸ diğer kardeşleriyle kucaklaşabilmenin sıcaklığını kalbinde hissederse insandır.


Bir damla su iken¸ okyanuslara¸ sevgi deryasına kavuşabilmenin yolu tevazu ile enginlere akmakta¸ gül misali elvan elvan kokmaktadır. Hazret ne güzel tarif etmiş:


Allah için herkese hürmet et de sev sevil


Her göze diken olma sümbülü ol gülü ol


İnsanın kendini okuması¸ kendini bilmesi ancak sevgi ile mümkündür. İnsana¸ tabiata¸ güzelliklere¸ hayretle¸ hayranlıkla "ulu nazarla" bakabilmek¸ ne muhteşem bir olaydır. Sevgi¸ özündeki mübarek nefhasıyla insanların gönüllerine bereket damlaları düşürür. İnsanlar sevdikçe¸ sevildikçe değer kazanır. Çünkü âlemlerin ve ruhun yaratılışındaki esas cevher sevgidir. Bugün psikologlar¸ diyalog ve dostluğu bir tedavi metodu olarak kullanıyorlar.  Sözünde sohbetinde¸ şiirlerinde insanları gönülden eğiten¸ bilgi sahibi yapan¸ ahlakî telkinlerde bulunan Hulûsi Efendi gönül kırmadan hoşgörülü olarak yaşamanın hayatın temel felsefesi olduğunu şöyle bize hatırlatır:


Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya 


Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol


İnsanın kendini büyük görmeden¸ tevazu sahibi olarak¸ fakir zengin gibi sınıf ayrımı yapmadan herkese hoşgörü nazarıyla bakması konusuna bu hatırlatmayı çok yerinde bir tespit olarak şiir diliyle zarif bir şekilde izah ediyor. Artık bize de Allah için sevmek ve sevilmek kalıyor.


Bu vesile ile mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik eder¸ hayırlar getirmesini dileriz…


 


The Jewel of Love


 


To be civilized means the man's being in peace both with oneself and the others around. It also means "to take responsibility" in the life we live. To take responsibility is to establish the sense of sharing all the


beauty with love by dignifying the values of belief¸ which¸ at the same time¸ increases the value of life.


 


To have a self understanding and self respect is only possible by means of love. The more people love the more they are appreciated because the love is the basic jewel in the creation of the universe and human


being. One must be humble without thinking himself superior to anybody and he must indulge people having no discrimination between the poor and the rich.


 


Let's love and be loved for the sake of Allah. 

Sayfayı Paylaş