SANAYİDEN TURİZME KARABÜK

Somuncu Baba

Karabük; Batı Karadeniz bölümünde¸ Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşerek Filyos Çayı'nı oluşturduğu noktada yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın komutanlarından olan Emir Karatekin¸ 1082 tarihinde Çankırı'yı fethettikten sonra¸ Karabük çevresinde bulunan kentlere yönelmiş¸ 1084 tarihinde Eflani ve Safranbolu'yu ele geçirmiştir. Safranbolu ve çevresi 1416 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Karabük Köyü ise Candaroğulları döneminden itibaren¸ kurulu olan köyler arasında yer almıştır. İlk önceleri küçük bir

Karabük; Batı Karadeniz bölümünde¸ Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşerek Filyos Çayı'nı oluşturduğu noktada yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu  Süleyman Şah'ın komutanlarından olan Emir Karatekin¸ 1082 tarihinde Çankırı'yı fethettikten sonra¸ Karabük çevresinde bulunan kentlere yönelmiş¸ 1084 tarihinde Eflani ve Safranbolu'yu ele geçirmiştir. Safranbolu ve çevresi 1416 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Karabük Köyü ise Candaroğulları döneminden itibaren¸ kurulu  olan köyler arasında yer almıştır. İlk önceleri küçük bir yerleşim birimi olan Karabük¸ Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde küçük bir istasyon konumunda iken¸ sanayileşme ile birlikte önemli bir merkez haline gelmiştir.


Ülkemizde 1930'larda başlatılan sanayileşme hamlesinde öncelikli sektör olarak düşünülen Demir-Çelik Endüstrisinin tesislerinin burada birçok insanımıza istihdam sağlamıştır.  


 Karabük¸ 6 Haziran 1995 tarihinde Ovacık¸ Eskipazar¸ Eflani¸ Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle  Türkiye'nin 78. İli olmuştur.


Karabük'e 35 km. mesafede olan Yenice'nin tarihi¸ bölgenin eski tarihi geçmişine benzer olup¸ Selçuklular Döneminden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Yenice ormanları¸ tropik bölgeler dışında¸ dünyada ender görülebilecek¸ birçoğu anıtsal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç müzesidir.


Karabük'ün güneyinde¸ il merkezine 36 km. uzaklıkta bulunan Eskipazar'da Proto-Hititler'den kalma çok sayıda kaya mezarı ve tümülüs bulunmaktadır. Bu dönemden kalma¸ ilçeye 3 km. uzaklıkta kalıntıları bulunan antik kent¸ en az 4 medeniyete ev sahipliği yapmıştır.  Üzerinde pek çok tapınak ve yazıtların bulunduğu Asar Kalesi¸ Asar Tepesindeki Kaya Tünelleri¸ Roma Döneminden kalma kaya mezarları¸ ormanları ve soğuk suyu ile ünlü Çetiören Mesire Yeri¸ Bayındır İçmecesi ve Soğanlı Çayında yetişen tatlı su balığı¸ Eskipazar'ın ilgi çeken değerleridir.


Karabük ilimizin ismini en çok dünyaya yayan turizme yönelik tanıtım aracı Safranbolu Evleridir. İlçe merkezinde 18. ve 19. yy. ile 20. yy. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır.


Safranbolu evlerinin "çevreye saygılı" olarak tasarlandığı günümüz mimarlarınca da sıklıkla vurgulanır. Doğa-insan-ev; sokak-ev¸ sokak-çarşı ilişkileri son derece düzenli ve dengelidir. Çevreye olduğu kadar komşuya da saygı egemendir. Hiçbir ev diğerinin görüşünü engellemez. Akla ve insana dönük olarak fonksiyonel bir biçimde tasarlanan evlerin yapımında taş¸ kerpiç¸ ahşap ve alaturka kiremit kullanılmıştır.


Karabüklü dostlarımız başta olmak üzere ve bütün okuyucularımıza gönülden salamlar…


 


FROM INDUSTRY TO TOURISM; KARABÜK


 


With the industrialization thrust launced in our country in 1930s¸ iron and steel industries¸ which were considered as the privileged sector¸ provided many job opportunities to the people here. Karabük became  the 78th city of Turkey on 6th June 1995 by the combination of counties Ovacık¸ Eskipazar¸ Eflani¸ Safranbolu and Yenice.


Karabük is famous for  its Safranbolu Houses as a tourist destination. In the construction of the city in Safronbolu both functionality and aesthetic concerns are given particular importance. It is also emphasized  by the architects that Safranbolu Houses are designed as "environment- friendly". Nature- human- house; street- house; street- downtown relations are quite systematic and balanced here¸ in Safranbolu.

Sayfayı Paylaş