ŞAM-I ŞERIF'IN HÜZNÜ

Somuncu Baba

Bu sayımızda¸ yanı başımızda¸ bizim kadim kültürümüzün izlerini taşırken bugün gözyaşları ve zulüm altında kalan Şam'dan bahsedeceğiz. Büyüklerimiz¸ önemli şehirleri sayarken; “Mekke-i Mükerreme¸ Medine-i Münevvere¸ Kudüs-ü Şerif¸ Buhara-yı Şerif¸ Şam-ı Şerif ve Darende-i Şerif” derlerdi.

Şam¸ gerçekten¸ civarına Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in teşrif ettiği güzel bir şehirdir. Osmanlı Devleti'nin izlerini taşımaktadır. Maalesef bugünlerde bu izler bilinçli olarak yok edilmektedir. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi


Bu sayımızda¸ yanı başımızda¸ bizim kadim kültürümüzün izlerini taşırken bugün gözyaşları ve zulüm altında kalan Şam'dan bahsedeceğiz. Büyüklerimiz¸ önemli şehirleri sayarken; “Mekke-i Mükerreme¸ Medine-i Münevvere¸ Kudüs-ü Şerif¸ Buhara-yı Şerif¸ Şam-ı Şerif ve Darende-i Şerif” derlerdi.


Şam¸ gerçekten¸ civarına Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in teşrif ettiği güzel bir şehirdir. Osmanlı Devleti'nin izlerini taşımaktadır. Maalesef bugünlerde bu izler bilinçli olarak yok edilmektedir. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii ve hemen yanındaki Hamidiye Çarşısı¸ şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli ziyaret ettiği yerler arasındadır. Şam¸ ülkenin güzelliklerini bir arada barındırıyordu bundan birkaç yıl evveline kadar. Şimdi modern dünyada¸ zulüm makinası haline gelmiş¸ kendi insanını bile gözünü kırpmadan katleden zalimlerin hüküm sürdüğü bir hüzün şehri maalesef…


Şam¸ Osmanlı döneminden itibaren¸ hac yolu üzerinde olması nedeniyle ticarî yönden her zaman önem taşımış¸ çeşitli hizmetler götürülmüş¸ mamur edilmiş bir kutlu mekândır. Kudüs'ü fetheden ünlü komutan Selahaddin Eyyübî'nin kabri¸ onun yanında ise¸ 1914'te¸ Filistin yakınlarında uçakları düşen ilk Türk Hava Şehitleri'nin kabirleri bulunmaktadır. Abbasiler tarafından uzun süre kamu hazinesinin saklandığı¸ sütunlar üzerine yapılan ve günümüze kadar ayakta kalan Emevi Camii'ndeki Hazine Kubbesi¸ avluya giren ziyaretçilerin ilgisini çeken yerler arasında idi.


Şehirle bütünleşen Emevi Camii'nin yanında yer alan Hamidiye Çarşısı ise özellikle alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yerleri arasında yer alıyordu. 2. Abdülhamid döneminde yapıldığı belirtilen Hamidiye Çarşısı¸ hareketli¸ canlı ve renkli atmosferiyle ziyarete gelenleri adeta büyülüyordu. Şimdi ise maalesef gözyaşları içerisinde…


Müezzinlerin pîri Bilal-i Habeşî Hazretleri'nin kabr-i şerifi de Şam'dadır. Türk ziyaretçiler mutlaka bu kabr-i şerifi ziyaret ederlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra Bilal-i Habeşî Hazretleri Medine'de ezan okuyamaz¸ Hz. Ebu Bekir döneminde izin isteyerek Şam'a gelir. Belli bir süre burada kaldıktan sonra Sevgili Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür. Kendisine ‘Bu ne cefadır ya Bilal! Bizi hiç ziyaret etmezsin.' demesi üzerine Medine'ye gider. Orada ezan okur. Halk sokaklara dökülür. Ama yine de fazla kalamaz ve tekrar Şam'a gelir ve 642 yılında da Şam'da vefat eder. Bilal-i Habeşî (r.a.)'nin dışında Abdullah ibn-i Ümmü Mektum (r.a.)¸ Ebu'd-Derda (r.a.)¸ Cafer bin Ebu Talip (r.a.)¸ Dihyetü'l-Kelbi (r.a.) ile birlikte birçok sahabenin Şam'da kabri bulunmaktadır.


Şam¸ İslâm âlimleri için de bir durak noktasıdır. Muhyiddin-i ibni Arabî Hazretleri¸ Mevlâna Halid-i Bağdadî Hazretleri ve İmam-ı Gazalî Hazretleri gibi şahsiyetler Şam'da bulunmuşlardır. İbn-i Arabî ile Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin türbeleri de Şam'dadır. Şimdi dergimizin satırlarına bakarak¸ eski hatıraların sevincini¸ yaşadığımız günlerin hüznünü birlikte yâd edelim.


Allah'ın nusreti ve selamı halis iman sahibi¸ vatanını seven¸ birlik ve beraberlik içinde yaşamayı arzu eden¸ tefrikadan uzak duranların üzerine olsun.


 


The Sorrow of Ash-Sham Shareef


In this issue¸ we would like to mention about a city¸ ash-Sham (Damascus)¸ which is a neighbour city of us and has the traces of our immemorial culture but which is in tears and under persecution today. The authorities would count the important cities as: ” Makkah Mukarramah¸ Madinah Munavvar¸ al-Quds Shareef (Jerusalem)¸ Buhara Shareef¸ Ash-Sham Shareef and Darende Shareef”.


Ash-Sham is really a very beautiful city¸ a very close place to where our Beloved Prophet Muhammad (saw) visited. It still has the traces of the Ottoman Empire. However¸ nowadays¸ these traces have been being terminated on purpose.


Let's see the old days' happiness and the sorrow of today while reading the lines in this issue.


May the help and salam of Allah be with the ones who would like to live in unity and solidarity¸ who are faithful and patriots.

Sayfayı Paylaş