SAĞLIKLI İNSAN¸ SAĞLIKLI TOPLUM

Somuncu Baba

Sağlıklı İnsan¸ Sağlıklı Toplum
Dini¸ aklı¸ canı¸ nesli ve malı koruma altına alan¸ evrensel değerler bütünü olan dinimiz¸ bütün değer ve prensipleri ile¸ kişi ve toplum sağlığına da büyük önem vermiştir.

Sağlıklı İnsan¸ Sağlıklı Toplum
Dini¸ aklı¸ canı¸ nesli ve malı koruma altına alan¸ evrensel değerler bütünü olan dinimiz¸ bütün değer ve prensipleri ile¸ kişi ve toplum sağlığına da büyük önem vermiştir. Biz inanıyoruz ki¸ maddî ve manevî kirlerden temizlenenleri¸ Yüce Yaratıcımız da insanlar da samimi duygularla sever. Elbise¸ beden¸ ruh ve çevre temizliği¸ hayatın her safhasını düzenli kılan en önemli unsurlardır. Temiz ve faydalı gıdalar helâl¸ sağlığa zararlı olanlar ise haram kabul edilmiştir. Elbette birey ve toplum hayatını ciddi biçimde tehdit eden alkollü içecekler ile uyuşturucu maddelerin kullanılması haram kılınmış¸ bu ve benzeri zararlı şeylerden kaçınılması istenmiştir.
Nitekim âyet-i kerimede Kur'an'ın mü'minler için şifa ve rahmet (İsr⸠82) olduğunun ifade edilmesi¸ ruh ve toplum sağlığını korumaya yönelik yüce kitabımızın ortaya koyduğu bu hayat prensipleri sebebiyledir. Ayrıca sevgili Peygamberimizin değişik hadislerinde hastalıklar oluşmadan önce sağlığı koruma ve hastalığın ilerlemesini önleyici günümüzde "koruyucu hekimlik" olarak ifade edilen en güzel örnekleri görmekteyiz.
İnsan sağlığının korunması¸ mevcut sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması tüm dünya insanlığının ve toplumumuzun en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev doktorlarımıza ve sağlık
çalışanlarına düşmekle birlikte toplumun bütün fertlerini ilgilendirmektedir.
Genel toplum sağlığının¸ gelişmiş dünya ülkeleri seviyesine ulaştırılmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin yurdumuzun en ücra köşesine kadar götürülmesinde¸ sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üzerindedir.
"Sağlıklı İnsan¸ Sağlıklı Toplum" çerçevesinde bilgi birikimi¸ akılcılığı ön planda değerlendirmesi ve çağın en modern tıp araç ve gereçlerini kullanmadaki başarısı ile toplumumuzun saygınlığını kazanan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının üstün hizmetleri¸ daha sağlıklı toplum oluşturulmasının da temel taşlarını oluşturacaktır.
Çevre sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi¸ temiz ve sağlıklı bir toplum için kanunlar çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Halkımızın daha temiz bir ortamda yaşaması herkesin ortak arzusudur. Bunun için de en önemli etken halkımızın bu konuda daha bilinçli ve duyarlı olmasıdır. Yapılan çalışmaların ve verilen eğitimlerin etkili olması için en önemli şart budur. Önce toplumun buna hazır olması¸ belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.
Eğitimin başlangıcı ailededir. Anne ve babalar¸ ailenin birlikteliği¸ aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle¸ sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan anne ve babalarımız¸ aynı zamanda yüklendikleri manevî sorumlulukları da unutmayarak¸ aile içerisinde sevgi¸ saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağlamaktadırlar. Fertler ve aileler de toplumu oluşturduğuna göre sağlıklı bir toplumda mutlu ve huzurlu bir ortamda insanca yaşayabilmek için azami müştereklerde¸ sevgi ve saygı çerçevesinde buluşmalı¸ çevreye duyarlı¸ insana saygılı¸ sağlık kurallarına¸ temizlik esaslarına uygun bir şekilde hayat sürmeliyiz…
Kıymetli Okurlarımız
Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde komşu ülke Bulgaristan'a bir gezi yaptık. Ecdadımızın bıraktığı tarihi eserleri ve orada yaşayan soydaşlarımızı görme ve yerinde tanıma fırsatını yakaladık. Bu arada Balkan Aydınları ve Yazarları Birliği Başkanı Osman Baymak Bey'le birlikte Bulgaristan'daki kültür adamlarımızı ziyaret ettik¸ dergimizin bu ülkeye de ulaşması¸ orada da okunması için çalışmalarda bulunduk. Umarım gayretlerimiz ileride semeresini verecektir.
Dergimizin ekinde bu ay Çocuk Dergimizi sizlere sunuyoruz. İnşallah çocuklarımız için faydalı olacaktır. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramının ve 2007 yılının hayırlara vesile olmasını diler¸ hepinizi saygıyla selamlarım efendim…

Summary
Healthy Human¸ Healthy Society
Islam¸ tells us to be clean and pure¸ so we have to keep pure our dresş body and soul. In the 82nd verse of Surah Isra in Quran; "We send down (stage by stage) in the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe: to the unjust it causes nothing but loss after loss." In this expression for believers we understand that we protect the health of our souls and society with these life principles.
It's a fact that the society is constructed by the individuals and the families. So in order to live humanely in a healthy society together with a happy and peaceful environment¸ we should lead the life cooperatively as much as possible; in such a way that we meet in love and respect circle ¸ we become sensitive to the environment¸ be respectful to the people and we obey the sanitary rules and the Essentials.
In December we went to the neighbor country Bulgaria. We had the opportunity to see the historical sightseeing that our ancestors had bequeathed besides meeting the people that are of the same race with us.
In this month's issue we present you a supplementary booklet for kids.
Lastly¸ we celebrate Aid Mubarak the Greater Bairam¸ we would like to give all of you our blessings for 2007 and present our respects.

Sayfayı Paylaş