SABRIN ZAFERİ

Somuncu Baba

Sabır bir nevi üstün ahlâk sınavıdır. İnsan onunla güzel ve hoş ol­mayan işleri yapmaktan sakınır. Sabırla mü'min ayrı bir tahammül¸ gücü ayrı bir kuvvet kazanır. Hatta bazen acıları yudumlamayı bile öğrenir. Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın¸ vakarını korur¸ gönül zenginliği artar¸ maddî kayıplardan dolayı üzülmez¸ tevekkül ehli olur.

Sabır bir nevi üstün ahlâk sınavıdır.  İnsan onunla güzel ve hoş ol­mayan işleri yapmaktan sakınır. Sabırla mü'min ayrı bir tahammül¸ gücü ayrı bir kuvvet kazanır. Hatta bazen acıları yudumlamayı bile öğrenir. Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın¸ vakarını korur¸ gönül zenginliği artar¸ maddî kayıplardan dolayı üzülmez¸ tevekkül ehli olur. Sıkıntılarla karşılaştığı zaman¸ edebini ve ciddiyetini muhafaza eder.  Her hâlükârda şükrü dilinden düşürmez¸ asla şikâyet yolunu seçmez. İman kalesinin muhkem bir bekçisi olarak daima kötülüklere karşı savunma halinde olur.


Sağlık ve âfiyet halindeyken şükrünü yerine getirdiği gibi¸ hastalanınca da güzel hasletlerden uzak durmaz¸ yine kalbi zâkir¸  dili şâkir olur. Bela zamanında¸ sabredip¸ kulluğunun gereklerini yerine getirir.  Belayı¸ sıkılmadan¸ kızmadan¸ şikâyet etmeden¸ rahatlık ve sükûnetle karşılamayı bilir. Hangi zorlukla karşı karşıya gelirse gelsin¸ kitap ve sünnetin hükümleri dışına çakmaz.  Her duasında Allah'tan yardım talep eder.


Sabır¸ tahammüldür¸ sabır bekleyiştir¸ sabır ümittir.


Ebu Saidi'l-Hudrî (r.a) anlatıyor: “Ensardan bazı kimseler¸ Resûlullah (s.a.v)'den bir şeyler talep ettiler. Allah Resûlü de istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler¸ o yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler¸ o istediklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti; şöyle buyurdular:


“Yanımda bir mal olsa¸ bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır (istemezse)¸ Allah onu iffetli kılar. Kim istiğna gösterirse Allah da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.” (Buharî¸ Zekât 50.)


Sabır ehli¸ eline geçene çok sevinmez¸ elinden çıkana da çok üzülmez. Verenin de alanın da Allah (c.c) olduğunu iyi bilir.

 Kendine belâ isabet ettiğinde¸ sızlanmaz¸  Yüce Yaratıcının lutfunun çok bol ve geniş olduğunu akıldan çıkarmaz.  Sabır¸ nefse karşı bir kahramanlıktır. Kötülüğü emreden nefse uymadan¸  kuvvetini zararlı olan şeylerden uzak tutabilenler iki dünyada da kazançlı çıkacaklardır.  İnsanların en üstün ve faziletlisi hem ibadet ve taatın meşakkatlerine hem de yasaklara sabreden kimsedir. Hâsılı sabır zaferdir…

Dergimizin 100. sayısına gelen birçok tebrikten¸ Prof. Dr. Nazmi Polat Bey'in mesajını siz değerli okuyucularımızla paylaşırken¸ hepinizi saygıyla selamlarım…


"Zaviye'de var olan manevî iklimi¸  ülkemizin her köşesine taşıyarak gönüllerimizi dolduran “Somuncu Baba Dergimizin” hizmet yıllarını adıyla örtüşen bir şekilde önümüzdeki aylara¸ yıllara¸ asırlara yayacağınızı biliyorum. Güç aldığımız kaynağın ferahlatan suyunu ömür boyu yudumlamak arzusuyla. Başarı dileklerimle selamlarımı yolluyorum."


The victory of patience


Patience is a kind of high morality examination. It prevents the human being from doing unpleasant things.


By patience¸ a faithful man achieves the power of tolerance. He never abstains from saying thanks to Allah and


never chooses the way of grumbling.


Patience is tolerance; patience is a wait and patience is a hope.


Man of patience doesn't rejoice for the things he has¸ and he isn't sorrowful for the things he loses¸ since he


knows He is Allah¸ who gives to and takes back from people. The most virtuous and moral man of all is the one


who forbears the difficulties of worship and obeys the prohibitions.


All in all¸ patience is a victory.

Sayfayı Paylaş