Başyazı
Sayfa:2

HACI BAYRAM-I VELÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Somuncu Baba Hazretleri'nin halifesi¸ manevî âlemde “Sultanu'l-arifin¸ kulubu'l-aşıkîn” olan Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri; Ankara yakınlarındaki Zü'l-Fadl Köyü'nde dünyaya gelir. Asıl… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN HUTBE İRAD ETTİĞİ BURSA ULU CAMİİ MİNBERİ

Somuncu Baba

Bursa Ulu Camii¸ Yıldırım Bayezid Han tarafından Niğbolu Zaferi'nin ardından bir nişane olarak 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bütün yönleriyle… Devamını oku

SULTAN AHMED HAN

Somuncu Baba

İstanbul'un manevî büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Osmanlı döneminde sekiz padişah devrini idrak etmiş bir Allah dostudur. Allah dostlarının Osmanlı… Devamını oku

MISIR'DA OSMANLI İZLERİ

Somuncu Baba

Ecdadımız Osmanlı¸ Mısır'da uzun yıllar hâkimiyet sağlamış ve başta başkent Kahire olmak üzere İskenderiye¸ Tanta¸ Şarkiye gibi büyük kentlerde eşsiz… Devamını oku

İLİM VE KÜLTÜR DİYARI: SEMERKANT

Somuncu Baba

Semerkant; güzel bir medeniyetleri zenginliğinin açık müzesidir. Doğu şehirleri arasında adeta inci tanesi gibidir. Çünkü bilim ve medeniyetin beşiği sayılmaktadır…. Devamını oku

EHLİ BEYT SEVGİSİ

Somuncu Baba

Ehl-i beyt tabiri¸ İslâmî dönemden itibaren günümüze kadar sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ailesi ve soyu manasına gelen bir terim olmuştur…. Devamını oku

GÖNÜLLERİN BULUŞMA NOKTASI: HİCAZ

Somuncu Baba

Hac ibadeti¸ her kültürden din kardeşimizin istişare ve kültürel alış veriş için bir araya geldiği¸ diğer Müslüman kardeşin derdiyle dertlendiği… Devamını oku

BİRLİK VE KARDEŞLİK DUYGULARI İLE…

Somuncu Baba

Toplumları kardeşlik duygusu içerisinde bir arada yaşatan¸ ilerleten ve yükselten en yüce kuvvet birlik ve beraberliktir. Toplumun birliği ve beraberliği… Devamını oku

"SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ ANMA MERÂSİMİ"

Somuncu Baba

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende; tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünyanın… Devamını oku

ÖRNEK İNSAN: HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

Her hâli¸ tavrı¸ davranışı¸ öğütleri¸ eserleri ve bütün hayatıyla örnek olan Vakfımızın Kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin ahirete irtihalinin… Devamını oku