Başyazı
Sayfa:16

OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

Osmanoğullarının Anadolu’yu yurt yapmalarından itibaren tarihin akışı başka bir ivme kazanmıştır. Bu açıdan tarihçilerin bu merkez nokta hakkında birçok çalışmaları… Devamını oku

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

Osman Bey, yaşamış olduğu Söğüt’e yakın bölgelerde yaşayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla birlikte her zaman bir fetih ruhu taşımıştır. Bizans… Devamını oku

ŞEHİTLİK MURAD’I

şehidlik muradı

Şehadete yürüyenler, hakikatin şahitleridir. Hayatının her safhasında imanını hayatına tatbik eden,  onu uygulayarak imana tanıklık eden kişilerdir.  Allah yolunda öldürülen… Devamını oku

ESARETİN SONU ÖLÜM

ESARETİN SONU ÖLÜM

Osmanlı padişahlarından Bâyezîd Han; savaşlarda ve seferlerde şimşek misali hızlı ve seri hareket etmesinden, çabuk olmasından, büyük kumandanlar arasında yer… Devamını oku

ÇELEBİ: ALLAH’A GÖNÜLDEN BAĞLI SULTAN

ÇELEBİ

Anadolu’da dil ve edebiyat sahasında Allah lafzı “Çalab” şeklinde telaffuz edildiğinden bu kelimeye nisbet “yâ”sı eklenerek, kelime “Çalabî” şeklinde söylenmeye… Devamını oku

SOMUNCU BABA DERGİSİ: 25. YAYIN YILINDA

SOMUNCU BABA DERGİSİ: 25. YAYIN YILINDA

Somuncu Baba’nın gül kokusunu, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin hoşgörü anlayışını tasavvufî ve edebî bir çizgide dile getiren, “Gülşenin Solmayan Gülü”… Devamını oku